Zwaar verlies voor E5-Mode

Alexander Talpe

De kledingdistributiegroep E5-Mode kijkt aan tegen een verlies van 6 miljoen euro in het voorbije boekjaar dat afliep eind februari 2017. De omzet van de groep daalde van 91 naar 82 miljoen euro. E5-Mode lijdt zoals de hele sector onder het succes van e-commerce. Recent nam Alexander Talpe de meerderheid van 50 % plus één aandeel in E5-Mode over van zijn oom en stichter Etienne Kaesteker. Hij nam ook de meerderheid in het productiebedrijf ECG. Hij betaalt daarvoor nu 5,5 miljoen euro.Bij het bekend worden van de overname begin september dit jaar waren nog geen resultaten van het bedrijf bekend. Alexander Talpe zei wel dat 2016 een moeilijk jaar. Uit de jaarrekening blijkt nu dat het verlies fors uitgediept werd tot 6,2 miljoen euro. Dat verlies is hoofdzakelijk het gevolg van een gedaalde omzet, van 91 naar 82 miljoen euro, bij gelijkblijvende kosten. Het eigen vermogen van 7 miljoen euro van E5-Mode is bijna volledig weggevreten. E5-Mode exploiteert 71 winkels en telt 470 werknemers.

Etienne Kaesteker richtte E5-Mode in 1979 op, samen met zijn ondertussen overleden echtgenote. De nu 73-jarige ondernemer controleerde de groep via de holding Shopinvest. Die verlaagt nu zijn kapitaal met 5,5 miljoen euro via een schuldvordering op Alexander Talpe. Kaestecker controleert het grootste deel van Shopinvest. Tot 2006 was de keten E5-Mode genoteerd op de beurs van Brussel via de holding SCF, een dochter van Shopinvest. Die laatste diversifieerde onder meer in een aantal vastgoedprojecten.