Familie Declerck-Allegaert [636]

Vermogen € 27 631 000
Gekend als KLD
Activiteit Klinisch labo
Inplanting Ardooie (W-Vl)
Huidige positie 636


Het Klinisch laboratorium Declerck werd in 1994 opgestart. In 1997 werden de activiteiten in Ardooie fors uitgebreid in nieuwe gebouwen. In 1999 werd de streekgenoot Centrum voor Medische analyse te Geluwe overgenomen. Het Klinisch laboratorium Declerck is een privaat medisch laboratorium. Specialiteit van het bedrijf is het analyseren van stalen van humane oorsprong. Dagelijks worden zowel routine-analyses als gespecialiseerde onderzoeken uitgevoerd. Om zo snel mogelijk accurate resultaten te bekomen en aan de artsen te kunnen doorgeven, werkt KLD met de nieuwste technologieën. De arts kan via een beveiligde on-line dienst reeds enkele uren na ontvangst van het staal de eerste tussenresultaten consulteren. Een volledig rapport wordt dezelfde avond via medibridge en de volgende dag op papier aan de arts bezorgd. Het rapport bevat alle nodige informatie voor een correcte interpretatie van de bekomen resultaten. In 2015 werd KLD overgenomen door het Australische Sonic Healthcare. KLD werd daarmee het vierde klinische labo in Vlaanderen dat in handen van de Australiërs kwam.