Familie Desmet [412]

Familie Desmet

Vermogen € 51 454 000
Gekend als Decospan
Activiteit Verwerking van fineerhout
Inplanting Menen (W-Vl)
Tendens Stijgend
Huidige positie 412


Decospan is Europees marktleider in de verwerking van fineerhout. Fineer is de meest ultieme expressie van hout, zo leert Decospan. Fineer is een dunne laag hout die gesneden wordt uit een stam. Het grote verschil met massief hout is dat massief hout gezaagd wordt uit een stam. Hierdoor is er meer verlies dan bij het vervaardigen van fineer. Een stam verwerken tot fineer impliceert met andere woorden dat uit een stam de maximum toegevoegde waarde wordt gehaald. Geen enkel natuurproduct is in staat dergelijke meerwaarde te bieden.

Decospan werd in 1978 opgericht door Urbain Desmet. De productie van gefineerde platen, gefineerde meubelonderdelen, scheidingswanden, deuren en plafonds ging een jaar later van start. Nog een jaar later, in 1980, werd de tweede generatie actief in het bedrijf. In 1983 werd definitief gekozen voor fineer als basis voor alle producten. In 1986 volgde de oprichting van Decospan Duitsland. De groei hield aan en resulteerde onder meer in de bouw van een nieuwe productiesite te Menen. In 1995 wordt Decospan Frankrijk opgericht. In 2000 volgt de bouw van een nieuwe productie-eenheid in Frankrijk (Hazebrouck) waarbij de meubelafdeling van België en Frankrijk geïntegreerd worden op 1 site. In 2009 komt de derde generatie van de familie Desmet in het bedrijf. In 2013 wordt Decospan Kroatië opgestart voor de productie van fineerhouten platen.

In 2017 wordt Pieterjan Desmet CEO van het bedrijf. Met hem groeit de omzet van 70 miljoen naar meer dan 200 miljoen. Het aantal werknemers verdubbelde tot bijna 1.000. De snelle expansie is het gevolg van een investeringsplan van 100 miljoen euro in de modernisering van het machinepark, een hoogbouwmagazijn, een state-of-the-artpersoneelsbeleid en drie overnames in Tsjechië, Frankrijk en Por­tugal. Dat groeiplan maakte deel uit van een bredere visie van de derde generatie om de overdracht van het bedrijf te bepleiten bij de tweede generatie. Daarbij was de afspraak dat alleen wie in het bedrijf werkt aandeelhouder kan zijn. Doordat de broer van Pieterjan al zijn eigen bedrijf had opgericht, het houtbedrijf Woodstoxx, viel hij af als aandeelhouder, net als een nicht. Voor beiden werd een uitkoopregeling uitgedokterd. In het plan werd ook afgesproken dat tot 2028 geen aandelen overgedragen worden aan de volgende generatie. CEO Pieterjan Desmet en zijn twee neven hebben nu elk 25 procent van de aandelen, zijn zussen elk 12,5 procent.