Frank Bamelis en Bart Vanderschrick [537]

Vermogen € 35 826 000
Gekend als Senior Assist
Activiteit exploitatie van rusthuizen
Inplanting Brussel
Tendens Dalend
Huidige positie 537


Senior Assist werd in 2006 opgericht door Bart Vanderschrick en zijn neef Frank Bamelis als een klassieke private rusthuis- en serviceflatuitbater op een sterk geregulariseerde Belgische markt. Internationaal profileert de groep zich als een bredere zorgverstrekker op de vrije markt: van assistentiewoningen in Nederland, over rusthuizen in België en Chili tot gehandicaptenzorg in Turkije. In België telt Senior Assist telt 32 woonzorgcentra en 147 assistentiewoningen. 85% van de residenties situeren zich in Brussel en Wallonië. Het geheel is goed voor 2.809 residenten. Senior Assist stelt om en bij 1.800 mensen te werk in België. Met een snel groeiend netwerk van zelfstandig verpleegkundigen worden 3.000 senioren van zorg voorzien.

Begin 2017 bleek echter dat de groep zwichtte onder de zware schuldenlast. Kortlopende schulden in combinatie met de nood aan verse middelen om nieuwe projectan af te ronden, bleken nefast. In mei 2017 sprongen gesprekken af om de volledige groep te verkopen aan de groep Straco. Daarop werden 7 rusthuizen verkocht aan de groep Korion. Nieuwe verkopen werden in het vooruitzicht gesteld.