7,5 mln euro dividend voor Versluys en Coucke

Het project “Blanke Top” dat Versluys momenteel uitbouwt in het Nederlandse Cadzand.

De Oostendse bouwondernemer Bart Versluys en de apotheker-investeerder Marc Coucke ontvangen elk een bruto dividend van 3,75 miljoen euro van de holding Versluys Invest. Die overkoepelt de bouwactiviteiten van Versluys waarvan Coucke in 2015 een participatie van 50 % kocht. Dat blijkt uit de omvorming van Versluys Invest van bvba naar nv. Tegelijkertijd blijkt dat er ook nog wat slordigheden zijn recht te zetten.De revisor die de omzetting begeleidt maakt nogal wat opmerkingen bij de omvorming van de vennootschap. Zo maakt zij voorbehoud bij een vordering van 2 miljoen euro op een Nederlandse vennootschap. Een aantal ingebrachte kunstwerken en een beeld kon ze niet waarderen. Ze merkt ook op dat er geen commissaris is benoemd binnen de groep Versluys. Het uitgekeerde dividend zal het eigen vermogen negatief beïnvloeden. Maar anderzijds merkt ze ook op dat de verkoop van 50 % van de vennootschap aan Marc Coucke voor 55 miljoen euro aanleiding geeft tot de creatie van latente meerwaarden.