ARKImedes stapt in Fortino Capital

d-sickinghe
Duco Sickinghe

Het investeringsfonds Fortino Capital, een initiatief van ex-Telenet topman Ducko Sickinghe en Renaat Berckmoes, trekt zijn kapitaal op met 10 miljoen euro tot 59,1 miljoen euro. De helft daarvan wordt onderschreven door ARKImedes, het durfkapitaalfonds dat de Vlaamse regering beheert via de Participatie Maatschappij Vlaanderen. De andere helft wordt onderschreven door Fortino zelf. Dat is ook het uitgangspunt van ARKImedes, tegenover elke euro die wordt ingebracht door de overheid staat minstens een euro privé-kapitaal. Beide betrokken partners zeggen dat hun activiteiten in elkaars verlengde liggen. Fortino wijzigt zijn naam alvast in Fortino Capital ARKIV.Arkimedes investeert in private risicokapitaalfondsen, de zogenaamde ARKIV’s, die worden beheerd door private fondsbeheerders. Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s. Naast elke euro die ARKimedes in een ARKIV investeert, dient minstens één euro aan private middelen ingebracht te worden. Op deze manier activeert ARKimedes het beschikbare risicokapitaal in Vlaanderen en moeten de investeringsmiddelen voor starters en kmo’s aanzienlijk toenemen teneinde de zogenaamde ‘equity gap’ te dichten.

Fortino Capital realiseerde reeds een 11-tal dossiers, investeringen in jonge digitale bedrijven. Nog in juni dit jaar trok Fortino zijn kapitaal op met 5 miljoen euro. ARKImedes komt niet tussen in het management van de ARKIV’s. Twee jaar terug werd ARKImedes een zogenaamd ‘evergeen fund’. De middelen die terugkeren naar het fonds kunnen opnieuw worden geïnvesteerd.