Bart Van Coppenolle, Holybrain en Choice

Bart Van Coppenolle in een promo video van Choice.

Het feit dat de Hasseltse rechtbank een voorlopig bewindvoerder heeft benoemd bij vier vennootschappen van Bart Van Coppenolle is een gevolg van een klacht door de bank KBC die 2,8 miljoen euro te goed heeft bij de vennootschappen. Bart Van Coppenolle zelf reageert ondertussen zeer boos op onze berichtgeving gisteren waarmee het nieuws over zijn bedrijven doorbrak. Volgens Van Coppenolle gaat het om claims van vroegere aandeelhouders. Nog volgens de ondernemer, die met het beursgenoteerde Choice een digitaal tv platform wil lanceren, zijn de bewuste artikels “objectief foutieve of subjectief tendentieuze schrijfsels die te ridicuul zijn voor woorden”. Verder stelt hij dat de vier vennootschappen niets te maken hebben met Choice. Wie echter het Staatsblad leest, merkt het tegenovergestelde.

Een persmagistraat bevestigt tegenover de Tijd dat de ingreep van de rechtbank gebeurde op verzoek van de bank KBC, die 2,8 miljoen euro tegoed heeft van de bedrijven. Ook Belfius en BNP Paribas Fortis zijn schuldeisers. KBC neemt echter het voortouw. Het kwam in actie uit vrees voor een sterfhuisconstructie, waarbij de goede stukken uit de vennootschappen worden gehaald en ze met de schulden achterblijven, zegt de rechtbank. Voor drie van de vier vennootschappen is het faillissement aangevraagd, maar daartegen is beroep aangetekend.Volgens Bart Van Coppenolle hebben de vennootschappen die nu een voorlopig bewindvoerder hebben gekregen en waarvoor het faillissement dreigt, niets te maken met de NV Choice die beursgenoteerd is. Dat is dan opmerkelijk.

Holybrain is één van de vier getroffen vennootschappen. Een lezing in het Staatsblad leert de volgende feiten:

Op 25 mei 2020 richt de bv Holybrain voor Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, de private stichting “Choice Trust” op

Op 16 juni 2020 richt de private stichting “Choice Trust” samen met Bart Van Coppenolle de NV Choice op die later beursgenoteerd wordt.

Op 28 september 2020 verhoogt de NV Choice haar kapitaal met 66 miljoen euro. We citeren uit het Staatsblad: “De inbreng in natura uitgevoerd door de aandeelhouders van de Amerikaanse vennootschap BETA 12 INC. Deze inbreng, waarvan de waarde werd vastgesteld op 66.637.500 EUR, zal vergoed worden door de toekenning van 5.331.000 aandelen van de vennootschap NV CHOICE (…) Het enige actief van Beta 12 Inc. zijn aandelen van de vennootschap naar Amerikaans recht Alpha 11 Inc. De waarde van de Beta 12 Inc. aandelen werd vastgelegd op basis van de aandelenruil Beta 12 Inc. en Alpha 11 Inc.

De jaarrekening van Holybrain die loopt van 1 februari 2019 tot 31 januari 2020 en die werd goedgekeurd op 3 november 2020 leert dat Holybrain 65 % controleert van Alpha 11 Inc.

Een tweede getroffen vennootschap is de Belgische vennootschap Alpha 11 Belgium. Uit haar verbeterde jaarrekening 2019, de laatste gepubliceerde rekening, blijkt dat die Belgische vennootschap een dochter onderneming is Alpha 11 Inc die dus zelf voor 65 % wordt gecontroleerde door Holybrain en die werd ingebracht als kapitaal in Choice NV. Opmerkelijk, diezelfde jaarrekening toont een negatief eigen vermogen van Alpha 11 Belgium van 14 miljoen euro met een overgedragen verlies van 15,5 miljoen euro.

De twee andere getroffen vennootschappen Arta en Right Brain Interface zijn dochters van Alpha 11 Belgium.

En dan is er nog de officiële toelichting bij de notering van Choice op de niet gereglementeerde Euronext Access markt. Daarin staat te lezen:

De oprichters van Choice NV, Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael (hierna gezamenlijk de “Oprichters” genoemd), bezitten gezamenlijk rechtstreeks 13,6% van het kapitaal van Choice NV en zij controleren en / of hebben tevens rechtstreeks of onrechtstreeks participaties in andere rechtspersonen die ook aandeelhouders van Choice NV zijn, met name Choice Trust, Choice Co-op, Holybrain BV, Caduceus Mercurii BV en diverse andere rechtspersonen. Sommige van deze entiteiten hebben aanzienlijke schulden jegens de Oprichters, met name Choice Trust, dat met de Oprichters een achtergestelde vendor loan is aangegaan, zoals nader is toegelicht in de door Choice Trust op 14 oktober 2020 gepubliceerde Informatienota.

De beurswaakhond FSMA schorste de notering van Choice in afwachting van meer nieuws.