BBI-procedurefout bespaart Karel De Gucht (voorlopig) aanslag van 1,5 miljoen euro

Voormalig Europees commissaris voor Handel en Open VLD kopstuk Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs moeten in eerste instantie geen 1,5 miljoen euro belastingen betalen op een aandelentransactie die dateert van 2005. Na een lange procedureslag oordeelde de fiscale kamer van de Gentse rechtbank dat de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie) haar boekje te buiten ging. De BBI ontdekte de aandelentransactie immers als een soort “nevenproduct” in haar bancaire zoektocht naar het Italiaanse landgoed van het echtpaar De Gucht. Een ‘foutieve toepassing van haar vraagrecht’, stelde de rechtbank die de belastingclaim dan ook afwees. De rechtbank sprak zich wel niet uit over de grond van de zaak, of De Gucht nu al dan niet belastingen heeft ontdoken. De BBI kan tegen de uitspraak nog in beroep gaan.De hele zaak gaat terug op de vraag of het Italiaanse landgoed van de familie De Gucht al dan niet een landbouwbedrijf is. De BBI betwistte die stelling van de familie. Ze verlengde daarbij de fiscale onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren. Na veel procederen kon de fiscus de private rekeningen van De Gucht inkijken. Bij die controle kwam de omstreden aandelentransactie aan het licht. De BBI oordeelde dat het echtpaar De Gucht de winst op die transactie opzettelijk verborgen hield om belastingen te ontduiken. De rechtbank oordeelt nu dus dat de BBI niets te zoeken had in die bankrekeningen. Alles wat ze moest weten over het Italiaanse landgoed had ze immers al te horen gekregen van de Italiaanse belastingadministratie.