CORONA – Gosset Hotel wordt klaargezet als noodziekenhuis

Het zakenhotel Gosset in Groot-Bijgaarden wordt momenteel in snelheid klaar gemaakt om ingezet te kunnen worden als noodziekenhuis in de coronacrisis. Het hotel, eigendom van de broers Vermeersch, telt 48 kamers die makkelijk omvormbaar zijn tot ziekenhuiskamers. “De opbouw van het hotel laat perfect toe een opsplitsing te maken tussen besmette zones en niet-besmette zones.” zegt directeur Jan Verhelle. “De overheid vroeg of we bereid zijn daaraan mee te werken en we hebben dat onmiddellijk gedaan.” Ook de ligging aan de E40 nabij Brussel blijkt perfect te passen in de plannen om de regio van de eerstelijnszones Pajottenland en Amalo (Asse / Merchtem / Affligem / Liedekerke / Opwijk). In heel Vlaams-Brabant wordt gekeken naar zes sites voor dergelijke schakelzorgcentra. Mocht het nodig zijn, dan kan het noodziekenhuis ook patiënten uit Brussel opvangen. Volgens het draaiboek van de hogere overheid moet een schakelzorgcentrum in totaal een vijftigtal patiënten kunnen opvangen. In het hotel moeten zowel coronapatiënten als andere zieken terecht kunnen. Het gaat enerzijds om mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die dikwijls om sociale redenen nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omdat de zorg thuis nog niet continu gegarandeerd kan worden. Anderzijds kunnen ook COVID-19-patiënten opgevangen worden die wel al sterk genoeg zijn om het echte ziekenhuis te verlaten, maar toch nog herstellende zijn. Indien nodig kunnen patiënten bij eventuele achteruitgang van hieruit ook snel terug naar het echte ziekenhuis verwezen worden.

We maken alle voorbereidingen, maar we wachten nu op het definitief fiat, zegt Verhelle. Dat fiat moet komen van de gouverneur van Vlaams-Brabant. We hopen dat we niet moeten worden ingezet, maar als het moet zijn we er klaar voor.” Het hotel, dat hoofdzakelijk zakenmensen ontvangt, sloot al snel de deuren, samen met de hele horeca sector. Als corona-ziekenhuis moet er geen personeel worden opgetrommeld. “Alle reinigingswerk gebeurt door een extern bedrijf, die zijn bereid ook nu dat werk uit te voeren.” aldus nog Jan Verhelle. Ook opmerkelijk, over een vergoeding voor de inzet van het hotel is nog niets afgesproken. Wellicht gebeurt dat tegen een forfaitaire dagprijs mocht het hotel corona operationeel worden.