Het economisch bestaansrecht van “Gert Late Night”

(Foto: Vier)

TV-commentatoren hebben hun licht al uitvoerig laten schijnen op het jongste TV-fenomeen, het laat avond praatprogramma “Gert Late Night” op Vier. Media-miljonair Gert Verhulst ontvangt er gasten die vier dagen op zijn boot blijven, de Evanna. Dat is meteen ook de naam van de vennootschap waar die boot is in ondergebracht. En waar hij wordt gekwalificeerd als een professioneel werkinstrument. Evanna, de vennootschap, en dus ook de boot, keek eind 2015 aan tegen een overgedragen verlies van 1,3 miljoen euro. “In het volgende boekjaar zal bijkomend worden ingezet op het vlak van naambekendheid om de groei te ondersteunen.” zo staat te lezen in de jaarrekening van Evanna.De Evanna meet 36 meter en kan gehuurd worden voor privé- of bedrijfsfeestjes. Of voor een rondvaart in Antwerpen. 500 euro per halve dag. Verhulst kocht de boot in 2009 voor 1,7 miljoen euro en investeerde veel in de renovatie van het vaartuig. Hij wordt afgeschreven op 15 jaar. Hij moet dus nog 7 jaar blijven drijven. Maar vooral, hij moet meer omzet draaien. “Gert Late Night” kan daar enkel toe bijdragen.