“Een betere wereld? Ja, maar niet met mijn centen!”

De meeste mensen zijn er van overtuigd dat de grootbanken van deze wereld te veel kosten aanrekenen en geld verdienen op onze rug. En toch slaagt NewB er niet in 30 miljoen euro bij elkaar te krijgen om een nieuw, duurzame bank op te richten die belooft eerlijk te zullen werken en te investeren in de lokale economie. Net zoals de meeste mensen er van overtuigd zijn dat het de slechte kant opgaat met het klimaat. En toch slaagt de groep Colruyt er niet in 20 miljoen euro bij elkaar te krijgen om te investeren in windmolenparken op de Noordzee. Als de burger moet kiezen tussen zijn overtuiging en zijn rendement, kiest hij voor het laatste. En als we specialisten mogen geloven, heeft veel te maken met de leeftijd. Hou ouder hoe meer openheid.Het is een contradictie in onze perceptie, een contradictie die gretig wordt ingevuld door de media. Jonge mensen zijn geëngageerd, komen op straat voor klimaatmarsen en voor meer rechtvaardigheid. Op deze maatschappelijke onderstroom kan gebouwd worden. Maar dat is dus niet zo. Eén verklaring ligt voor de hand. Jonge mensen hebben niet de financiële middelen om in te zetten op een andere wereld. Maar er is meer. Zelfs wanneer die jongeren de leeftijd hebben bereikt dat ze een financiële marge hebben, dan nog kiezen ze voor zekerheid. Een eigen huis staat nog altijd voorop. Het is de oudere generatie die eerst zal kiezen voor investeringen in alternatieve projecten. Ze doen dat met die fractie van hun spaargeld dat ze kunnen missen.

De familie Colruyt is niet de enige die een beroep wil doen op de burger om te investeren in windenergie. Er lopen momenteel een aantal gelijkaardige projecten. Daarbij worden rendementen beloofd van 4 tot 6 %. Een groot verschil met 0 % op een spaarboekje, en toch lukt het niet. Zo besliste de familie Colruyt om zelf enkele bijkomende miljoenen in hun coöperatieve North Sea Wind te investeren. Uit noodzaak.

De bank-coöperatieve NewB heeft het nog moeilijker. Vooreerst kan die geen fors rendement beloven. Daarnaast kan ze zelf geen miljoenen inbrengen, in tegendeel. Ze verbrandde de voorbije jaren zelf 10 miljoen euro. Met goede wil alleen kom je er dus niet. Een merkwaardig fenomeen dezer dagen zijn de Amerikaanse en Russische miljardairs die honderden miljoenen euro investeren in een ruimterace naar Mars. Ze doen dat niet omdat ze een soort Kuifje in de ruimte willen zijn. Ze doen dit omdat ze er van overtuigd zijn dat er in de ondergrond van Mars belangrijke volumes delfstoffen te vinden zijn. Die kunnen worden ontgonnen. De ruimterace is dus meer een goudrace. En dat spreekt meer aan tot de publieke opinie dan de noodzaak om een duurzame bank op te bouwen.