Familie De Clerck brengt met Beaulieu 248 miljoen euro dividenden naar boven (om familieruzies op te lossen)

De familie De Clerck, een halve eeuw terug met centraal het echtpaar Roger De Clerck en Anne-Marie Hanssens. Rechts onderaan Dominiek De Clerck met boven hem zijn broer Jan.

De vloerbedekkingsspecialist Beaulieu International Group (BIG) heeft vorig jaar 248 miljoen euro dividenden naar boven gebracht bij haar dochtermaatschappijen. Daardoor kon het boekjaar worden afgesloten met een winst van 211 miljoen euro. De centrale holding van de familie De Clerck beschikt nu over een overgedragen winst van 325 miljoen euro. Verwacht wordt dat een belangrijk deel daarvan zal worden uitgekeerd als een tussentijds dividend. De kinderen van wijlen Roger De Clerck zullen die middelen enerzijds gebruiken om hun schuld tegenover het gerecht en de fiscus te delgen en anderzijds om een compromis af te ronden inzake de erfenisverdeling van het industrieel en familiaal patrimonium. De grote winnaar, indien die al bestaat in dat dossier, is Dominiek De Clerck, de jongste zoon van de familie. Die zou 20 % van BIG gaan controleren. Vraag blijft echter of de huidige oplossing ook garanties biedt dat er in de toekomst geen nieuwe familiale conflicten uitbreken.

De familie De Clerck wordt al decennia achtervolgd door dossiers van fiscale fraude en witwassen enerzijds en familiale oplichting anderzijds. Dat laatste heeft betrekking op zogenaamde ‘portage’ van aandelen van de bedrijvengroep door de Libanese familie Katchadourian ten nadele van onder meer de kinderen Jan en Dominiek De Clerck en ten voordele van hun broers Luc en Francis en hun schoonbroer Stefaan Colle. Na jarenlang geduw, gevloek en getouwtrek, kwam er langzaam schot in de zaak. Met het gerecht en de fiscus werd een minnelijke schikking bereikt terwijl de familieleden het eens raakten over een herverdeling van de BIG-aandelen.Dit hele verhaal groeide uit de zwarte kiemen die vader De Clerck destijds rijkelijk zaaide, al dan niet samen met zijn rechterhand Noël Demeulenaere die meteen ook burgemeester was van de Beaulieu thuisbasis Wielsbeke. Twee familieleden spelen niet meer actief mee. De oudste zoon Jan De Clerck trekt zich met zijn kinderen terug in de chemiegroep Domo en zijn investeringsholding Dovesco. Zijn oudere zus Mieke distantieerde zich dermate van de familie dat ze haar achternaam De Clerck inruilde voor die van haar moeder Hanssens. De jongste zoon Dominiek De Clerck, die binnen de familiale verdeling onder meer werd ‘opgezadeld’ met de ten dode opgeschreven flessenproducent Verlipack, zou meest in ere worden hersteld. Hij zou alsnog een deel cash ontvangen en een aantal BIG-aandelen. De broers Francis, Luc en Stefaan Colle zouden hun deel van de uitgekeerde dividend gebruiken om de minnelijke schikking met de fiscus en het gerecht af te betalen.

Vraag blijft hoe het nu verder moet. Is het huidige compromis sterk genoeg om nieuwe familiale conflicten in de toekomst te vermijden? Want de huidige regeling voorziet eigenlijk geen exit mogelijkheden voor wie uit het bedrijf wil stappen en zijn aandelen te gelde wil maken. De krant De Standaard brengt daar een creatieve oplossing voor aan. De familie De Clerck zou haar noodlijdende concurrent Balta kunnen overnemen via een zogenaamde ‘reverse takeover’. In tegenstelling tot Beaulieu, die sterk gediversifieerd is in vloerbedekking van hout over tapijt tot vinyl, is Balta puur gefocused op tapijt. Het productie apparaat is daarbij niet van de modernste. Beaulieu zou Balta dus kunnen wegsaneren en zo meer markt voor zichzelf creëren. Maar bovenal, Balta is beursgenoteerd. Via die zogenaamde omgekeerde overname kan de familie De Clerck Beaulieu snel en in relatieve stilte naar de beurs brengen. Meteen zien bestaande familiale aandeelhouders dan een mogelijkheid hun aandelen op een propere manier te verkopen. Tegen de huidige beurskoers kost een overname van Balta tussen de 40 miljoen euro voor 50% en 80 miljoen euro voor 100 %. Dat is een peulschil tegenover de financiële miserie uit het verleden.