De familie Jost en “un évènement significatif”

Roland Jost

De familie Jost, actief als wegtransporteur, kijkt aan tegen een mogelijke boete van de Belgische overheid van maar liefst 55 miljoen euro. Het vermogen van de familie bedraagt nu 85 miljoen euro. In haar zopas in Luxemburg gepubliceerd jaarverslag, zegt het bedrijf dat hun boekhouding over de periode 2012 tot 2016 momenteel wordt onderzocht. Jost wordt er van beticht Oosteuropese chauffeurs te gebruiken en daarbij de Belgische sociale wetgeving (en kosten) te omzeilen. Jost zegt dat hun businessmodel in vraag wordt gesteld en dat dit hun toekomst hypothekeert. Ze noemen het gerechtelijk onderzoek “un évènement significatif”. In de lente van dit jaar werden vier managers van het bedrijf een maand lang in voorarrest vastgehouden. Eén van hen was CEO Roland Jost. Wereldwijd stelt Jost om en bij 2.000 mensen tewerk.Nog vorige week werd gezegd dat Roland Jost opnieuw was opgepakt door het gerecht, terwijl hij enkel werd verhoord. En Jost heeft nog wel andere problemen op te lossen. Zo heeft zijn bedrijf een waardevermindering van 12,5 miljoen euro doorgevoerd op de groep IBV. Dat dochterbedrijf is actief als houtverwerker in de Ardennen en investeerde in cogeneratie van electriciteit. Jost stelt nu vast dat de afbouw van groenestroom certificaten er voor zorgt dat het bedrijf de voorschotten die Jost verstrekte niet meer zal kunnen terugbetalen. Over 2016 boekte de groep Jost een omzetgroei van 298 naar 306 miljoen euro. De waardevermindering op IBV zorgt er echter voor dat het jaar werd afgesloten met een break even tegenover een winst van 12 miljoen euro in 2015.