Familie Saverys en Euronav: voer voor speculanten

CMB CEO Alexander Saverys, tweede van rechts, met rechts van hem Ludovic Saverys en links zijn vader Marc Saverys. (Foto: RV)

Het was alweer een tijd geleden dat we nog een goede, ouderwetse strijd om de macht hebben gezien op de Brusselse beursvloer. Dat was de voorbije weken zo met de aandelen van de tankervloot Euronav. De familie van Marc Saverys was ooit oprichter van Euronav. Momenteel controleert ze nog de rederij CMB. Ze onderhandelde de voorbije maanden tevergeefs met Hugo De Stoop, CEO van Euronav, omtrent de verkoop van de CMB waterstof activiteiten aan Euronav, een operatie die tot twee maal toe mislukte. Meer zelfs, Euronav keerde zich af van de familie Saverys en koos voor een fusie met haar grootste concurrent, de groep Frontline van John Fredriksen. Waarop Saverys via beursaankopen Euronav-aandelen begon te cumuleren. Tot groot genoegen van de beursspeculanten die al een biedstrijd in wording zagen. Maar op de algemene vergadering van Euronav vandaag beet de familie Saverys in het zand. De eerste speculanten haken nu af.

De familie Saverys verzamelde 19 % van de Euronav aandelen. Ze stelde aan de algemene vergadering van aandeelhouders drie bestuurders voor. Maar geen enkele van die drie haalde een meerderheid. Ze kregen wel steun van om en bij 30 % van de aandeelhouders. Dat wil zeggen dat naast de 19 % van de familie Saverys één op tien aandeelhouders wel de plannen van CMB steunt. De fusie tussen Euronav en Frontline zelf stond niet op de agenda van de gewone algemene vergadering van vandaag. Die fusie zou de grootste tankergroep ter wereld creëren met een vloot van 144 tankers. Volgens CMB zal die fusie leiden tot te veel concentratie van activiteit in het transport van ruwe olie terwijl precies die activiteit onder druk staat om broeikasgassen te verminderen. Wanneer Saverys er in slaagt 25 % van de aandelen te veroveren, kan ze de fusie blokkeren.De beursanalist Zacks Investment Research verlaagde daarop de rating van Euronav van ‘kopen’ naar ‘houden’. Ook verschillende andere Amerikaanse beursanalisten gaan er nu van uit dat een harde en dure strijd om de Euronav aandelen niet zal doorgaan. De beursbelangstelling voor Euronav wordt mee gevoed door het feit dat de aandelen ook noteren op Wall Street.