Familie van der Kelen ziet bierverkoop opnieuw fors aantrekken

(Foto: Brouwerij Haacht)

De brouwerij Haacht van de familie van der Kelen legt spectaculaire groeicijfers voor. Waar de eerste 2 maanden 2022 nog beduidend beïnvloed werden door de corona pandemie en de heropstart in de horeca, is er vanaf maart 2022 een significante stijging in de verkochte volumes te zien. De verkochte volumes bereiken daarbij het niveau van het pre-covid jaar 2019, vooral dank zij de sterke groei in Frankrijk. Tegenover 2019 blijft de trend van afnemende volumes in de Belgische horeca aanhouden. Toch is er geen reden voor euforie. De oorlog in Oekraïne zorgt er voor dat de brouwerij geen vaste vooruitzichten durft geven voor dit jaar.

De bierverkoop van Brouwerij Haacht stijgt in het eerste semester van 2022 over alle markten in vergelijking met 2021 en wel met 67,64 %. Het verkoopvolume bieren in de Belgische horeca stijgt met 187 % in vergelijking met 2021. Op de tweede kernmarkt Frankrijk stijgt de bierverkoop van Brouwerij Haacht met 139 % in vergelijking met 2021. In de andere markten, waaronder Italië, Spanje, Canada en UK, stijgt het verkochte volume met 37 % in vergelijking met 2021.De omzet stijgt met 87 % naar 55,2 miljoen euro in vergelijking met eerste semester 2021 en stijgt met 0,892 miljoen euro (+ 1,6 %) tegenover het eerste semester 2019. In vergelijking met 2019 daalt de omzet in België met 3,1 % terwijl die in het buitenland toeneemt met 10,4 %. De bedrijfsopbrengsten komen zo voor het eerste semester 2022 uit op 59,44 miljoen euro, wat een stijging betekent van 26,59 miljoen euro (+ 81 %) tegenover 2021 of een stijging van 2,18 miljoen euro (+ 3,8 %) tegenover 2019.

Wat de toekomst betreft, is de bierbrouwer voorzichtig. De verkopen tijdens de zomermaanden juni tot met september waren beter dan de zomermaanden van 2021 (+ 7,5 %), en liggen eveneens boven het niveau van 2019 (+ 5,31 %). Het herstel na de covid-crisis lijkt zich dus door te zetten. De verdere stijging van grondstoffenprijzen, verpakkingsmateriaal en energiekosten evenals de impact van de inflatie op de lonen en de vraag hoe de consument op dit alles zal reageren creëren voor de volgende maanden echter veel onzekerheden, aldus een persbericht. Brouwerij Haacht onthoudt zich daarom van een previsie over het resultaat van het volledige boekjaar 2022.