FAMILIEVETE – Rechtbank pleit familie Tytgadt vrij van schriftvervalsing

De Brugse staalgroothandel Metalunion is nog in handen van de familie Tytgadt.

Familievermogens zijn zoals vulkanen, zei een bankier ooit, vroeg of laat ontploffen ze. Dat is zeker zo met de familie Tytgadt. 275 miljoen euro. Dat is volgens Didier Tytgadt het bedrag dat zijn moeder en zijn twee broers en zus hebben verduisterd uit de nalatenschap van hun vader Jean Tytgadt. Die overleed in 1980. Nu, na tien jaar procederen, stelt de rechtbank Didier Tytgadt in het ongelijk. Zijn moeder en haar drie andere kinderen zijn vrijgesproken van schriftvervalsing. Jean Tytgadt bouwde een vermogen uit in onder meer de Belgische Betonmaatschappij, nu Besix, en de bankengroep KBC. Alain Tytgadt, broer van Didier, moest destijds omwille van het geschil ontslag nemen als bestuurder van KBC.

Didier ondertekende op 17 maart 1980 zelf de aangifte van het nalatenschap van zijn vader. Pas in 2007 diende hij klacht in. Hij is zelf deels verantwoordelijk voor het gebrek aan bewijslast.” zo zei de advocaat van de familie voor de rechtbank. Volgens die rechtbank is het nu bijna onmogelijk om nu nog een compleet beeld te krijgen van de omvang van het vermogen van Jean Tytgadt.Jean Tytgadt werd destijds wel eens “de Vlaamse Albert Frère”genoemd. Zijn nalatenschap bestond hoofdzakelijk uit een belangrijk aandelenpakket van KBC naast belangen in de staalgroothandelbedrijven Metalunion en Hallex en de Belgische Betonmaatschappij. Dat laatste bedrijf is ondertussen verkocht en herdoopt in Besix. Zoon Didier Tytgadt diende twaalf jaar geleden, 27 jaar na het overlijden van zijn vader, een strafklacht in om te bewijzen dat er bij de notaris schriftvervalsing was gepleegd bij de opmaak van de boedelbeschrijving. “Van bij het prille begin kreeg ik geen enkele informatie over de erfenis”, zei hij in februari voor de rechtbank. “Het heeft me twintig jaar gekost om alles samen te rapen. Pas daarna heb ik een strafklacht ingediend omdat ik wist dat ze iets achtergehouden hadden. Ik was naïef en dacht dat mijn moeder een correcte vrouw was. Ik heb mij daar volledig in mispakt.” De rechtbank stelt Didier Tytgadt nu over de hele lijn in het ongelijk.

Zijn broer Alain is beheerder van het familiale patrimonium. De erfenis is sinds 2007 geblokkeerd bij de notaris. De drie andere kinderen kregen elk al een voorschot voorschot van 16 miljoen op de erfenis. Momenteel voert het parket nog twee onderzoeken: één rond witwassen en één rond successiefraude. “De familie verleent haar volle medewerking aan het onderzoek”, zo zegt haar advocaat.