FNG: Penninckx mag de gevangenis verlaten, gerecht zoekt 110 miljoen euro

Dieter Penninckx

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling besliste gisteren om Dieter Penninckx, topman van de failliete FNG-groep, vrij te laten onder voorwaarden. Penninckx werd in september samen met zijn vrouw Anja Maes opgepakt nadat ze eerder opgelegde voorwaarden van hun voorlopige invrijheidsstelling niet hadden nageleefd. Maes moest daarop een enkelband omgorden, Penninckx werd opgesloten in de gevangenis. De twee worden samen met medeoprichter van FNG Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Het onderzoek werd inmiddels ook uitgebreid naar witwassen. Naast de drie oprichters van FNG werd ook Penninckx’ advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden.

De Tijd weet ondertussen te melden dat in het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij FNG het gerecht nagaat hoe 110 miljoen euro is weggesluisd bij de failliete modegroep. Dat gebeurde via de rekening-courant van FNG Benelux Holding, de holding boven FNG Group. Een ex-medewerker van FNG getuigde volgens de krant dat de transacties gebeurden op vraag van oprichter Dieter Penninckx en dat er nooit een onderbouwing of documenten aan te pas kwamen om de transacties te verantwoorden. Uit het verslag van de revisor is ook al gebleken dat het geld wegstroomde naar een Nederlands bedrijf, FIPH. Dat was een investeringsvehikel van de voormalige FNG-aandeelhouder Rens Van de Schoor. Volgens de revisor zou sinds eind 2016 in totaal 110 miljoen euro aan financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan FIPH.