Het omstreden nieuwe jaar van François Fornieri

François Fornieri (Foto: Belga Image)

Wat brengt 2021 voor de Luikse farma ondernemer François Fornieri en zijn beursgenoteerd bedrijf Mithra? De langverwachte commerciële lancering van Estelle, een veel bejubelde anticonceptie pil die wordt omschreven als de pil van de toekomst? Of een verder wegzinken in het gerechtelijk amalgaam rond duistere geldtransacties? De Waalse openbare omroep RTBf wuifde Fornieri alvast 2020 uit met een nieuw gerechtelijk verhaal. De Luikse ondernemer zou via bankrekeningen van kennissen 800.000 euro hebben aangewend om zijn eigen beurskoers te manipuleren. En die 800.000 euro zou hij initieel hebben bekomen via een zogenaamde woekerlening die hem werd verstrekt door Luciano d’Onofrio, de huidige sportief directeur van FC Antwerp. ‘Ik heb nooit geld geleend van D’Onofrio, en hij niet van mij’, zegt Fornieri in een reactie. ‘In de aantijgingen zijn een hele hoop zaken door elkaar gehaald, er klopt niets van. Dit zijn geruchten die verspreid worden door mensen die mijn reputatie willen schaden.’

Woekerinterest. Artikel 494 van het strafwetboek: Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van duizend euro tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zich wegens een in enigerlei vorm aangegane geldlening voor zichzelf of voor een ander een interest of andere voordelen doet beloven, die de wettelijke interest overschrijden, indien hij er een gewoonte van maakt de zwakheden of de hartstochten van de lener te misbruiken.Of er veel hartstochten mee gepaard zijn gegaan, weten we niet. Maar volgens de RTBf opende het parket van Luik een nieuw onderzoek naar een lening van 800.000 euro die Luciano d’Onofrio tegen een woekerinterest zou hebben verstrekt aan François Fornieri. Dat bedrag zou bij diverse kennissen van de ondernemer zijn gepasseerd, onder meer ook bij een tandarts van één van die kennissen, om daarna te worden gebruikt om Mithra-aandelen te kopen op de beurs. Met die aankopen moest de koers van Mithra worden ondersteund nadat beleggers negatief reageerden op het nieuws in oktober 2019 dat het bedrijf een distributie akkoord had bereikt met het Amerikaanse bedrijf Mayne Pharma om Mithra anticonceptieproducten te verdelen in Noord-Amerika. Dat akkoord kon echter niet voldoen aan de hoog opgeklopte verwachtingen van de beleggers. De koers van het bedrijf kende een duik van maar liefst 20 %.

d’Onofrio en Fornieri staan bekend als vrienden. Eerstgenoemde maakte naam en beruchte faam als spelersmakelaar en is momenteel sportief directeur van FC Antwerp, de ploeg van projectontwikkelaar Paul Gheysens. Zowel d’Onofrio en Fornieri ontkennen alle feiten. Fornieri stelde eerder ook al zich niet schuldig te hebben gemaakt aan beurshandel in Mithra-aandelen met voorkennis. Fornieri reageerde daarop met een statement van de raad van bestuur: “Ik ontken dat ik een overtreding zou hebben begaan inzake het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Ik betreur het ten zeerste dat deze mediaberichten een impact hebben op Mithra en ben bereid om mee te werken met het onderzoek”. (Lees verder onder de foto)

Marc Coucke en François Fornieri (Foto: Belga Image)

Dit nieuwe dossier, dat dus een zijtak is van het onderzoek naar handel met voorkennis, komt er kort nadat Fornieri een mislukte instap maakte in het kapitaal van de Luikse voetbalploeg Standard. Eerder al kwam de naam van Fornieri in opspraak na een mislukte poging om de Luikse, corrupte, intercommunale Nethys voor een spotprijs binnen te halen. Ook op zakelijk vlak kwam een en ander in beweging. Zo trad Marc Coucke in november 2020 verrassend terug als voorzitter van Mithra. Coucke, één van de eerste believers in Mithra, controleert 16 % van Mithra, Fornieri 27 %. In het kielzog van Coucke volgden een aantal andere investeerders in Mithra waaronder de Oostendse aannemer Bart Versluys.