Janssen Pharmaceutica voor de rechtbank wegens… te veel kaderleden

Vandaag moet de farma multinational Janssen Pharmaceutica uit Beerse in de Kempen zich verantwoorden voor de Arbeidsrechtbank. De aanklacht? Het bedrijf, genoemd naar zijn oprichter dr. Paul Janssen, telt te veel kaderleden. In 2004 behoorde 35% van alle personeelsleden van het bedrijf tot de kaderleden. Nu zijn dit al 2.900 van de 4.886 werknemers, of 59%. Wat het probleem is, vraagt u zich af? De vakbonden. De cao’s die ze afsluiten gelden immers enkel voor bedienden, niet voor kaderleden. Volgens de vakbonden wordt hun macht door Janssen Pharmaceutica uitgehold. “We zijn een hoogtechnologisch bedrijf, is de reactie van Janssen, de mensen die we aanwerven, moeten steeds aan hogere wetenschappelijke en technologische eisen voldoen. Dan is het logisch dat we meer kaderleden hebben.”Zelfs een assistent-apotheker die pas van school komt, wordt meteen kaderlid. Dat is niet meer normaal. Een kaderlid zou iemand moeten zijn die een leidinggevende functie heeft of die bindende afspraken aangaat in naam van het bedrijf. Maar nu hebben ook mensen die puur uitvoerende taken doen het statuut van kaderlid. Op deze manier heeft de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die wij met de directie onderhandelen, steeds minder impact.”, zo zegt Peter Goris, ACV-vakbondsafgevaardigde in Gazet van Antwerpen. Ter vergelijking, bij kleefbandproducent Avery, dat 450 mensen tewerkstelt, is slechts 15% van het personeel kaderlid. Bij geneesmiddelenproducent Sanico, dat 150 werknemers heeft, behoort 8% van de personeelsleden tot het kader.

Het punt is natuurlijk dat al die mensen er voor hebben gekozen hun statuut van kaderlid te aanvaarden. De woordvoerder van het bedrijf benadrukt in de krant dat een benoeming tot kaderlid geen nattevingerwerk is. “We passen een puntensysteem toe, dat door een onafhankelijk bureau is opgesteld”, zegt Tim De Kegel. “Elk onderdeel van een job levert enkele punten op. Leiding geven, bijvoorbeeld. Als een personeelslid genoeg punten haalt, behoort hij tot het kader. Kaderleden krijgen loon naar werken. Als ze goed presteren, krijgen ze een hogere bonus.”