Joost Callens trekt vermogen met Camino op tot 112 miljoen euro

 

Claudia en Joost Callens (Foto: Camino)

De ondernemer en bouwheer Joost Callens boekte met zijn groep Camino vorig jaar een omzet van 132 miljoen euro, goed voor een nettowinst van 11 miljoen euro. Camino overkoepelt een groep van een 12-tal bedrijven, allen actief in of rond de bouwsector met de aannemer Durabrik als bekendste naam. Joost Callens is CEO van Camino dat hij samen vorm geeft met zijn zuster Claudia. De ondernemer profileert zich als een a-typische bedrijfsleider die ruimte durft geven aan kwetsbaarheid. Een nieuwe berekening brengt het vermogen van broer en zus Callens op 112 miljoen euro.Een authentiek leider neemt geregeld afstand en stelt zichzelf in vraag om niet vastgeroest te raken in oude principes en gewoontes, zo leert de website van Camino. Voor zijn 50ste verjaardag legde Joost de ‘Camino’ af, de voettocht richting Santiago de Compostella, om tijd te maken voor zelfreflectie en het terugkeren naar zijn kern. “Deze kern vinden, vormt de sleutel tot een gezond en gelukkig leven, en maakt mensen beter als mens en als leider.” Het relaas van zijn Camino en de inzichten en ideeën die het opleverde, bundelde hij in zijn tweede boek ‘De zoekende leider’. De conclusie van Joost Callens luidt dat leiderschap uiteindelijk neerkomt op liefde. Liefde voor de ander, voor de wereld en voor jezelf die zich vertaalt in dankbaarheid, waardering en verantwoordelijkheid. De bedrijfsleider deelt deze en andere bevindingen in zijn boeken, podcasts en tijdens lezingen.

U noemt zich een zoekende of kwetsbare leider. Wordt dat in de bedrijfswereld nog altijd als ‘zwak’ beschouwd?” zo vroeg Knack enige tijd terug aan Callens. “Ik kan me vergissen, maar ik heb de indruk dat die tijd stilaan achter ons ligt.”, zo luidde het antwoord. “Mensen spreken me er inderdaad dikwijls op aan, maar ik heb ontdekt dat kwetsbaarheid net een kracht is, geen zwakte. En de meeste bedrijfsleiders die ik ken of ontmoet, denken er ook zo over. In de politiek blijft het wel moeilijk: wie zich daar kwetsbaar opstelt, wordt meestal afgemaakt door zijn tegenstanders. De media hebben daar een ongelooflijke verantwoordelijkheid in, vind ik. Kwetsbaarheid krijgt nog altijd te weinig aandacht, net als positief nieuws. Het wordt vaak weggezet als ‘soft’, terwijl het juist energie kan geven.”

Het leven van Joost Callens is mee bepaald door zijn zoon Toon, nu 20 jaar en geboren met een hersenletsel dat hem verhindert volledig zelfstandig te wonen. Geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget ontstond de sociale netwerkorganisatie Toontjeshuizen. Zij ontwikkelen onder impuls van Durabrik en Callens samen met een groep mensen met een zorgnood kleinschalige woonprojecten, waarbij de mensen met een beperking zelf kiezen met wie en hoe ze willen samenwonen en welke ondersteuning ze nodig hebben. Het eerste Toontjeshuis werd afgewerkt in Boom en biedt plaats aan veertien volwassenen met een beperking.