Koninklijk Circus: cultuuroorlog in Brussel

De Raad van State verbiedt Brussels Expo de geprogrammeerde concerten van het Koninklijk Circus voor het seizoen 2017-2018 te organiseren. De beslissing is een nieuwe stap in het escalerend geschil tussen de Stad Brussel, en haar vzw Brussels Expo, en het consortium Botanique / Sportpaleis. Die laatste is in handen van Jan Vereecke en Jan Van Esbroeck. Stad Brussel moet nu zelf de exploitatie van het Koninklijk Circus op zich nemen en zal er wellicht niet in slagen het geplande programma tijdig af te werken. In een reactie zegt de stad dat het consortium “revanchistisch” is en blijkt geeft van “procesdrift”.Eerder had de Stad Brussel de exploitatie van het Koninklijk Circus uit handen genomen van de Botanique en toegekend aan haar eigen vzw Brussels Expo. Het consortium tekende daar succesvol beroep tegen aan. Het argument daarbij was dat de stad bij de aanbesteding zowel rechter als partij was. Wanneer de Stad Brussel de exploitatie door Brussels Expo toch liet doorgaan ging het consortium een procedure met dringende noodzakelijkheid aan bij de Raad van State. Met het nu gekende gevolg.

Stad Brussel kan zelf de exploitatie op zich nemen maar moet dan wel de wetten volgen op de overheidsopdrachten en alles via aanbestedingen laten verlopen. Volgens Brussels Expo heeft Botanique de zaal gestript na haar vertrek en moet alles volledig opnieuw worden ingericht. Via openbare aanbestedingen kan de Stad Brussel dat nooit tijdig klaren.

“Het revanchisme dat het consortium Botanique / Sportpaleisgroup tentoon spreidt, gaat alle begrip te boven.”

Het seizoen van het Circus gaat van start begin oktober. Tot het eind van het jaar staan er al 18 optredens gepland. “We betreuren de niet aflatende procesdrift waarvan het consortium Botanique/Sportpaleisgroup blijk geeft. Een precair gebruik verhinderen komt neer op een sabotage van het cultuuraanbod in Brussel en brengt ernstige schade toe aan promotoren, organisatoren, artiesten en toeschouwers.” zo zegt Fabrizio Gentile, General Manager Entertainment van Brussels Expo. “Het revanchisme dat het consortium Botanique / Sportpaleisgroup tentoon spreidt, gaat alle begrip te boven. We wachten het vonnis ten gronde af (in de lente van 2018, nvdr), maar deze culturele actoren zijn vandaag verantwoordelijk voor een zeer waarschijnlijke annulatie van het volgende seizoen bij het Koninklijk Circus, en dat ten koste van de sector die zij bij hoog en bij laag beweren te verdedigen » zo reageert Mohamed Ouriaghli, PS-schepen van de Stad Brussel bevoegd voor stedelijke eigendommen.