Koninklijke Schenking investeert in Oostends rusthuis

Orpea James EnsorWie deze website volgt, weet dat er in deze vergrijzende samenleving veel geld wordt geïnvesteerd in rust- en verzorgingstehuizen. Nu komt daar een merkwaardige nieuwe speler bij kijken. De Koninklijke Schenking heeft namelijk in 2014 5,8 miljoen euro geïnvesteerd in het luxe rusthuis “James Ensor” in Oostende. “James Ensor” is in handen van de Franse groep Orpea. De Koninklijke Schenking is een volledig autonome instelling die de schenking beheert die Leopold II in 1900 overdroeg aan de Belgische staat. Alhoewel die Schenking los staat van de koninklijke familie wordt ze dikwijls met hen vereenzelvigd.De Koninklijke Schenking ressorteert onder de Federale Overheidsdienst Financiën maar vaart een volledig autonome koers. Ze beheert een belangrijke portefeuille vastgoed. Een deel daarvan staat ter beschikking van de koninklijke familie. Het gaat dan om de kastelen van Ciergnon en van Fenffe, het kasteel Belvédère, het kasteel Stuyvenberg en residentie, de serres van Laken en de residentie te Tervuren. Bovendien werd door de wet van 28 februari 1882 op de jacht, het jachtrecht op de gronden die het domein van Ardenne uitmaken, voorbehouden aan de Kroon. Op een totale oppervlakte van zowat 6.700 ha worden momenteel ongeveer 2.500 ha hiervoor gebruikt.

Japanse torenAnderzijds verkregen in de loop der jaren een aantal goederen een bestemming van algemeen belang. Dat zijn onder meer de Japanse toren, het Chinees paviljoen, het Elisabethpark en de Koloniale Tuin in Laken, het Bellevue-hotel in Brussel, het Arboretum van Tervuren, het Dudenpark in Vorst, gronden ingelijfd bij het Maria Hendrikapark in Oostende, gronden ingelijfd bij het Leopold II-park in Nieuwpoort.

De Schenking moet zichzelf financieel bedruipen. Haar inkomsten haalt ze voornamelijk uit huuropbrengsten. Zo verhuurt ze in Brussels en omgeving het Dudenpark in Vorst met een kasteel (Narafi) en sportstadion (Royale Union); de vijvers van Bosvoorde; de installaties van de Bruxelles Royal Yacht Club in Laken, langs het zeekanaal; de gronden van het sportcentrum van de FOD Financiën ‘Inter Nos’ in Strombeek-Bever; de bioscoop Vendôme in Elsene en de kantoorgebouwen Coudenberg, Jan Jacobs en Quatre Bras.

De Schenking heeft een financiële reserve opgebouwd van 34 miljoen euro. De FOD Financiën publiceert nu de cijfers van de Schenking voor 2014. De krant La Libre Belgique viste die op. Daaruit blijk dat de Schenking een verlies lijdt van 4 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van een investering van 5,8 miljoen euro in het Oostends rusthuis. In de krant zegt afgevaardigd-beheerder Philippe Lens dat het dit soort investeringen is dat de Schenking in de toekomst wil doorvoeren om haar inkomsten op die manier op te drijven.

Critici verwijten de Schenking dat ze ontransparant is en geen maatschappelijke verantwoording aflegt. De publicatie nu van de cijfers over 2014 is alvast laattijdig te noemen.

Paul Buysse
Baron Paul Buysse

De Koninklijke Schenking wordt bestuurd door een beheerraad die bestaat uit tien leden, waaronder vier dignitarissen of gewezen dignitarissen van het Hof. Voorzitter van de Schenking is baron Paul Buysse, intimus van koning Filip. Eén van de bestuursleden is Geert Noels, gekend van het bureau Econopolis.