NIEUW – Marc Coucke blijft (voorlopig) miljardair

De centrale holding Alychlo van Marc Coucke incasseert over 2017 en verlies van 30 miljoen euro. In 2016 was dat nog 214 miljoen euro. Net als in 2016 is het verlies vorig jaar te wijten aan afwaarderingen van aandelen Perrigo die Coucke aanhoudt. Die worden gedeeltelijk gecompenseerd door meerwaarden op andere participaties van de holding. Globaal zorgt dit in 2017 wel voor een minwaarde van 49 miljoen euro. Het jaar daarvoor bedroeg die minwaarde nog 209 miljoen euro. Het globaal vermogen van Coucke daalt tot 1,084 miljard euro. Eerste inzet in het geschil dat Coucke uitvecht met Perrigo is een claim van 248 miljoen euro die Coucke en Waterland opzij moesten zetten bij de verkoop van Omega aan Perrigo.Zoals bekend is Coucke, samen met het fonds Waterland, verwikkeld in een strijd met de Amerikaanse groep Perrigo omtrent de overnameprijs die deze laatste betaalde aan Coucke voor het bedrijf Omega Pharma. Perrigo stelt dat het bedrogen is door Coucke bij de bepaling van de overnameprijs. Coucke zou de inkomsten van Omega Pharma hebben gepimpt terwijl de kosten werden gedrukt. Het tegendeel zou natuurlijk verbazen. Coucke stelt dat Perrigo alle nodige controles vooraf heeft kunnen uitvoeren. Nu blijkt dat Alychlo ook twee tegeneisen heeft geformuleerd tegen Perrigo. Het gaat om een tegenvordering wegens inbreuken door Perrigo op waarborgen verstrekt door Alychlo bij de verkoop van Omega Pharma en om de ter goede trouw uitvoering van deze koop-verkoopovereenkomst.

Marc Coucke en Waterland hebben een bedrag van 248 miljoen euro moeten blokkeren als waarborg bij de verkoop. Het gaat om 10 procent van de prijs die Perrigo voor de Omega Pharma aandelen heeft betaald. 127 miljoen euro ervan is afkomstig van Marc Coucke, 75 miljoen is van het Waterland-fonds zelf, de rest van aandeelhouders van Waterland die mee investeerden in Omega Pharma. Perrigo claimt die waarborg nu, iets waar Alychlo zich tegen verzet.