Marc Coucke zet zijn tanden in Option

Je kan van Marc Coucke veel zeggen, maar niet dat hij geen ondernemer is. Zo verstrekt hij een renteloze lening van 1,5 miljoen euro aan het noodlijdende bedrijf Option. Daarmee moet het reddingsplan dat Erik Van Zele uitwerkte voor de internet-specialist levensvatbaar worden. Oké, Coucke had als aandeelhouder van Option ook wat te verliezen. Maar hij had ook zijn rug kunnen toekeren naar het bedrijf. Nu kan Option (misschien) verder in 2018.Het plan van Van Zele bestaat uit de inbreng van schulden enerzijds en vers kapitaal anderzijds in een nieuwe vennootschap die bestaat uit de combinatie van Option en Crescent, een onderdeel van de Van Zele Holding. Dit nieuw bedrijf zal kunnen starten met een minimum van 8,1 miljoen euro waaronder dus de 1,5 miljoen van Coucke. Het nieuwe Option zal de onderhandelingen met de andere investeerders voortzetten om alle resterende financiële schuld van 1,5 miljoen euro om te zetten in kapitaal en zo bij te dragen aan een sterkere balans voor het bedrijf.

De nieuwe vennootschap zal 100% van de aandelen van Crescent overnemen tegen uitgifte van nieuwe aandelen voor een geschatte waarde van 10,125 miljoen euro. Crescent is actief in smart LED lighting en ICT. Crescent verwacht in 2017 een omzet van 12,5 miljoen euro. Het huidige aantal werknemers van de Crescent-groep is 45 aan het einde van het jaar en in combinatie met Option zal de New Crescent-Option-groep ongeveer 75 werknemers tellen. Het eigen vermogen van Crescent bedraagt 7,6 miljoen euro. Option is een specialist in IoT (internet of things).