Minister De Crem ventileert wat gedachten over kunstdiefstal in dit land

Pieter De Crem

De cel Kunst en Antiek van de federale politie is verdubbeld in bezetting ! Van één naar twee man ! Hier hoort dus in deze moderne tijden een smiley bij. Soit, minister Pieter De Crem (CD&V) van Binnenlandse Zaken wil dat ons land de strijd tegen kunstdiefstallen serieus aanpakt. De politie werkt aan een geautomatiseerde databank met gestolen en geheelde kunst. Wellicht komt er van die plannen niets in huis tijdens de regering van lopende zaken. Ook opmerkelijk, zijn voorganger Jan Jambon (N-VA), verklaarde enkele jaren terug in de Kamer dat ‘een relatief klein fenomeen als kunstdiefstal door één persoon kon worden afgehandeld, zeker als die kon bogen op een ruime ervaring en expertise ter zake’.

Pieter De Crem ventileerde zijn vrijblijvende gedachten in de krant de Tijd. De centrale politiecel Kunst en Antiek moet volgens De Crem versterkt worden. De Belgische databank met gestolen kunst en antiek, luisterend naar de naam ‘Artist’, moet worden gemoderniseerd. Jarenlang stond in ons land de strijd tegen de kunstdiefstallen op een laag pitje. ‘Door de optimalisatie van de federale politie in 2014 werden vier centrale directies gefuseerd tot de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit DJSOC. Toen verdween de cel Kunst en Antiek. En het onderzoek naar kunstcriminaliteit werd zoals vroeger weer ‘decentraal’ in de gerechtelijke arrondissementen uitgevoerd.’ zo zegt De Crem in de krant.Concreet wil dat zeggen dat er geen specialisten ter zake meer zijn. Wie in België gestolen kunst wil verkopen, kan relatief ongestoord zijn gang gaan. Wie zelf op zoek wil naar gestolen antiek en kunst, geven we een aantal tips mee die verzameld werden door de kunstkenners van Paris Match. Hoe gaan helers te werk? Ze zoeken oude verkoopcatalogen van voor 1970. Daarin verwerken ze foto’s van de gestolen werken die ze aanbieden. Op die manier camoufleren ze de herkomst en wekken de indruk dat ze bona fide zijn. Op de achterkant of onderkant brengen ze fake aantekeningen aan. Ze vervalsen zogenaamde aankoopfacturen van de stukken, al dan niet op naam van exotische offshore vennootschappen. Ze vermengen legale met illegale kunst. En ze sturen illegale kunst naar landen die minder adequaat optreden om ze van daaruit uit te voeren als legale kunst. België is zo’n land.

Wanneer ontslagnemend minister De Crem klaar is met de cel Kunst en Antiek terug op poten te zetten kan hij zich daarna misschien toeleggen op de Computer Crime Unit van de federale politie. Die gespecialiseerde dienst zou 44 mensen moeten tellen, maar er werken er slechts 20. Enkele dagen terug stapte de baas van de dienst op uit onvrede met de situatie.