Mislukt Eurostadion kost Ghelamco en Paul Gheysens bijna 50 miljoen euro

Paul Gheysens (Foto: Belga Images)

De projectontwikkelaar Ghelamco, volledig in handen van Paul Gheysens en zijn familie, heeft vorig jaar een waardevermindering geboekt van 25,2 miljoen euro op het niet gerealiseerde Eurostadion, de internationale voetbaltempel die moest worden gebouwd op de Heyzel maar die er niet kwam. In 2022 werd al een minwaarde geboekt op het project van 23,6 miljoen euro. Dat brengt het totaal aan minwaarden op het project op 48,8 miljoen euro. Paul Gheysens en Ghelamco hanteren de strategie meerwaarden te activeren op projecten voor ze effectief zijn verkocht. Dat eindigt in minwaarden wanneer een project niet wordt gerealiseerd. Ook over 2023 noteert het bedrijf min- en meerwaarden. “De resultaten van het boekjaar 2023 voor de groep werden enerzijds negatief beïnvloed door waardeverminderingen (-54,3 miljoen euro) ten gevolge van waarderingsaanpassingen door stijgende rendementsverwachtingen en de fase waarin de projecten zich bevinden, en dit hoofdzakelijk in Polen, anderzijds werden er ook 68,3 miljoen euro aan waardevermeerderingen geboekt. Deze waarde appreciatie is hoofdzakelijk gedreven door duurzame en kwaliteitsvolle projecten, voor dewelke reeds bindende verkoopovereenkomsten werden getekend en die zich in 2024 zullen kristalliseren.” zo klinkt het in een persbericht. Ultiem boekt het bedrijf over 2023 een verlies van 31,9 miljoen euro.

Ghelamco Groep (België, UK, Frankrijk en Polen) benadrukt in het persbericht dat heeft een goede tweede jaarhelft 2023 achter de rug heeft waarin deels het verlies van de eerste jaarhelft werd geabsorbeerd. De totale activa van de Groep bedragen 2,870 miljard euro per 31 december 2023 en het eigen vermogen bedraagt 1,138 miljard euro. Het bedrijf heeft een netto financiële schuld van 1,3 miljard euro. In de eerste jaarhelft van 2024 zullen drie commerciële projecten opgeleverd worden waarvoorreeds bindende verkoopovereenkomsten zijn getekend, dit voor een geschatte bruto-inkomst van circa 160 miljoen euro, aldus het persbericht. Deze verkopen realiseren zich bovenop de reguliere residentiële verkopen, waaronder ook het residentiële luik van project The Arc in Londen dat momenteel wordt opgeleverd. “Door deze verkopen worden belangrijke liquiditeiten gegenereerd en zal ook de netto financiële schuldpositie van de Groep worden afgebouwd.” aldus Ghelamco.