Museum Kanal duwt Brusselse gewestregering in financiële moeilijkheden

De oude Citroëngarage die wordt omgebouwd. (Foto: Kanal)

Het nieuwe Brusselse museum van hedendaagse kunst Kanal, dat in de oude Citroën garage komt in Brussel, valt veel duurder uit dan gepland. Uit nieuwe documenten blijkt dat de kostprijs van Kanal voor het Gewest tussen 2024 en 2028 gemiddeld 44,3 miljoen euro per jaar zal bedragen tegenover 29 miljoen euro zoals eerst gepland. De financiering omvat zowel een exploitatiesubsidie als een subsidie voor investeringen en vastgoedbeheer. Voor het openingsjaar stijgt de totale toewijzing tot bijna 49 miljoen euro, inclusief een uitzonderlijke subsidie van 6 miljoen verdeeld tussen 2025 en 2026. Dit moet het mogelijk maken om een intensievere programmering op te zetten dan in normale tijden om Kanal snel te positioneren in het regionale, nationale en internationale landschap. In mei heeft de Inspectie van Financiën een negatief advies uitgebracht over het beheerscontract. Ondertussen kijkt het Gewest ook aan tegen oplopende miljoeneninvesteringen in de nieuwe metrolijn 3.

Voor Kanal zijn er nog eens 14,6 miljoen euro investeringen nodig in IT-behoeften zoals videobewaking, telecom, sitebeheersoftware, servers, enz. De Inspectie van Financiën stelde dan weer vast dat er veel functies zijn waarvan het bruto jaarsalaris rond de 100.000 euro per jaar ligt zonder dat de noodzaak daarvan inzake omkadering wordt aangetoond. Meer in het algemeen wees het ongunstige advies van de Inspectie op de aanzienlijke verhoging van de jaarlijkse dotatie in vergelijking met het oude beheerscontract, dat voorzag in 29,2 miljoen euro in 2024 tegenover 43,1 miljoen euro in het nieuwe. De subsidie die gekoppeld was aan de initiële investering in het Citroëngebouw, die eenmalig zou moeten zijn, is een structurele subsidie geworden.Ondanks aanvullende informatie van het kabinet van de minister-president, handhaafde de Inspectie van Financiën eind juni haar ongunstige mening en merkte in het algemeen op dat “de veronderstellingen en prognoses waarop het ontwerp van beheerscontract is gebaseerd, een maximalisatiescenario vormen voor de tussenkomst van de regio”, zo weet de krant L’Echo. Binnen de gewestregering werd nu beslist dat het budget jaarlijks zal worden toegekend binnen de beschikbare middelen.