NIEUW – Adellijke AB Inbev families stappen in zonne-energie samen met levensverzekeraar Patronale

(Foto: Pixabay)

De specialist in zonne-energie Patronale Solar trekt 50 miljoen euro vers kapitaal aan, onder meer bij de adellijke AB Inbev aandeelhouders de Mévius, de Pret Roose de Calesberg, de Spoelberch en anderen. Concreet loopt de transactie over de vennootschap Energy Solutions Group (ESG). De levensverzekeraar Patronale investeerde vorig jaar al 32 miljoen euro in het bedrijf dat nu nog onder de naam Patronale Solar staat en beschikt over in totaal 83 miljoen euro kapitaal. Eind mei wil het bedrijf zijn nieuwe naam en ambities bekend maken. In afwachting zijn er nog geen details bekend van de operatie. Duidelijk is wel dat de verzekeraar Patronale wil doorgroeien in zonne-energie. Bij ESG wordt de managementvennootschap Adrien Invest bestuurder. Onder leiding van Alexandre de Pret Roose de Calesberg leidt die een aantal duurzame diversificatie investeringen van een dozijn adellijke AB Inbev aandeelhoudersfamilies zoals de Spoelberch, de Mévius en aanverwanten.

Adrien Invest is een diversificatieholding van de Belgische adellijke aandeelhouders achter AB InBev waaronder Cornet de Ways-Ruart, de Pret Roose de Calesberg, de Hemptinne, de Mévius en een aantal telgen van de Spoelberch. Het bedrijf investeert niet rechtstreeks maar beheert enkel de geïnvesteerde vermogens. Belangrijkste investering tot nu toe was de instap in Plant First, een Brits fonds opgericht door de vroeger AB Inbev bestuurder Frédéric de Mévius. De focus van dat in Londen gevestigde fonds ligt op groeibedrijven die actief zijn in duurzaamheid en in de gezondheids- en de voedselsector.De instap in Patronale Solar is even belangrijk als discreet. De inbreng van de 50 miljoen euro vers kapitaal gebeurt onder meer door de financieel adviseur Thierry Seynaeve en door de nieuwe holding Alpha Family Invest. Die laatste wordt beheerd door Bert Vleeschouwer. De verzekeraar Patronale van zijn kant stapte reeds in 2010 in zonne-energie. Het bedrijf deed dat om minder afhankelijk te zijn van investeringen in vastgoed. Zo is het onder meer meerderheidsaandeelhouder van het beursgenoteerde vastgoedfonds Banimmo. Met Patronale Solar werden ondertussen 350 projecten afgewerkt, hoofdzakelijk in zonne- en windenergie in de Benelux. De intrede van de nieuwe aandeelhouders moet de weg openen naar nieuwe markten, bijvoorbeeld die van de laadpalen voor elektrische wagens. Ook de naam van het bedrijf zal worden gewijzigd. Wellicht zullen dan ook meer details bekend worden over de nieuwe aandeelhouders.