NIEUW – Christian Dumolin haalt 100 miljoen euro naar boven bij Trustcapital

De West-Vlaamse ondernemer en investeerder Christian Dumolin heeft het kapitaal van zijn durfkapitaalvennootschap Trustcapital verlaagd met 56 miljoen euro tot nu 46 miljoen. Over 2018 keert Trustcapital een dividend uit van 44 miljoen euro. Daarmee brengt het fonds 100 miljoen euro over naar haar moederholding Koramic Investment Group. In een commentaar aan onze redactie zegt Christian Dumolin dat het gaat om een interne herschikking van financiële middelen: “We werken minder met rekening courant en gaan onze middelen intern beter stroomlijnen.” Volgens de nu 73-jarige Dumolin moeten we geen strategische groepswijzigingen zoeken achter wat nu gebeurt.Operationeel omvat Koramic Investment Group vier afdelingen. Koramic Industries is een investeringsmaatschappij die vanuit een langetermijnperspectief participaties neemt in niet-beursgenoteerde vennootschappen. Dit bedrijf heeft momenteel participaties in meer dan twintig vennootschappen. Daarbij nemen callcenters een steeds belangrijker plaats in. Koramic Real state is de immobiliëntak van de groep. Trustcapital is als investeringsmaatschappij dan weer gespecialiseerd in “private equity”, namelijk het nemen van minderheidsparticipaties via het ter beschikking stellen van risicodragend kapitaal in snelgroeiende kleine of middelgrote ondernemingen. In tegenstelling tot Koramic Industries, dat vanuit een langetermijnperspectief opereert, vertrekt Trustcapital vanuit een kortetermijnvisie. Koramic Finance Company tenslotte is een investeringsmaatschappij die een aandelenportefeuille uitbouwt in beursgenoteerde vennootschappen.

Die laatste vennootschap verlaagde vorig jaar al haar kapitaal met 48 miljoen euro. Financieel eindigt de Belgische structuur in Koramic Holding die op zijn beurt dan weer verankerd is in Luxemburg. In de marge van onze analyse zien we dat de vennootschap Koramic Visual Communication gekapitaliseerd wordt met 18 miljoen euro. In 2016 nam Dumolin het bedrijf Créaset uit Braine-l’Alleud over. Créaset is toonaangevend in de creatie en realisatie van dragers voor visuele communicatie, onder meer via digitale bedrukking op groot formaat. Créaset vormt nu de spil van de gespecialiseerde divisie Koramic Visual Communication die ook het in Moeskroen gevestigde vlaggenbedrijf Wollux overkoepelt.