NIEUW – Corona duwt Brouwerij Haacht en familie van der Kelen voor 10 miljoen euro in het verlies

CEO Baudouin van der Kelen (Foto: Dieter Telemans/ID Image)

Kommer en kwel bij de voorstelling van het jaarverslag van de beursgenoteerde Brouwerij Haacht in handen van de Brabantse familie van der Kelen. Onder druk van corona decimeerde de omzet van het bedrijf vorig jaar van 107 naar 66 miljoen euro. De nettowinst van 3,3 miljoen euro sloeg om in een verlies van 10 miljoen euro. Haacht staat vooral sterk op de binnenlandse pilsmarkt en in de horecasector, precies de twee zwaarst getroffen segmenten van de drankindustrie. En de crisis is nog verre van volledig verwerkt. Ook voor dit jaar verwacht Haacht een verdere substantiële omzetdaling en “een belangrijk nettoverlies” in de brouwerij activiteiten. Na het wegvallen van de overheidssteun in de horeca verwacht de groep in het vierde kwartaal van dit jaar een toenemend aantal faillissementen in de sector.De crisis sloeg toe op het moment dat Brouwerij Haacht een tweede afvullijn aan het installeren was terwijl in Canada de microbrouwerij d’Orleans aan het opstarten was. Die investeringen moesten dus verder worden afgewerkt ondanks de terugvallende verkoop. Bij de banken konden nieuwe kredietlijnen worden afgesloten. De financiële schuld steeg daardoor van 5 naar 21 miljoen euro. Operationeel werd wel nog 4 miljoen cash gegenereerd.

In de Belgische horecamarkt daalt de verkoop van Brouwerij Haacht met 58 %. De pilsbieren presteerden daarbij gemiddeld genomen aanzienlijk slechter dan de brede categorie van speciaalbieren. In het retailsegment stijgt de bierverkoop van Haacht in Spanje, Frankrijk en Denemarken. De groei wordt er in hoofdzaak gehaald in de categorie van de degustatiebieren. In de Belgische retailsector en in het Verenigd Koninkrijk is er eerder sprake van een stabilisatie. De afhankelijkheid van de horecamarkt in België, Nederland en Frankrijk zorgt per einde maart’21 voor een omzetdaling van de drankenverkopen van ongeveer 67 % tegenover een gecumuleerde dranken omzet per einde maart’20. De daling van de omzet over het gehele jaar 2021 is niet in te schatten, maar het is duidelijk dat deze substantieel zal zijn gegeven de hypothese van een langzame heropleving van het horecagebeuren, mede door de opgelegde maatregelen van de overheid tot laat in 2021, zo klinkt het. Tijdens de tweede lockdown is er een moratorium op faillissementen geweest en een gedegen financiële ondersteuning vanwege de overheid voor de gesloten horecazaken. Haacht verwacht dat er na heropening van de horecamarkt vanaf het vierde kwartaal van 2021 mogelijk een sterke toename komt van faillissementen binnen de horecasector en aanverwante sectoren. “Dit kan leiden tot bijkomende waardeverminderingen in 2021 op de klantenportefeuille en andere vlottende activa van de groepsmaatschappijen.” aldus nog Brouwerij Haacht.