NIEUW – Familie Debaillie blijft verliezen wegboeken

De vennootschap Agroly, officieel een groothandel in veevoeder, heeft zijn kapitaal verhoogd met 35 miljoen euro om daarna 23,8 miljoen overgedragen verliezen weg te werken. Agroly is een onderdeel van de veevoedergroep in handen van de Roeselaarse familie Debaillie. 15 miljoen van het verse kapitaal werd ingebracht via een schuldvordering door de holding Fimadero, 20 miljoen door omzetting van een lening door de Nederlandse holding Copper Mountain. Vorig jaar al bracht die Nederlandse holding 65 miljoen euro over naar Fimadero. In zijn laatste balans, per eind september 2017, keek Fimadero aan tegen een overgedragen verlies van 36 miljoen euro. In een korte commentaar zegt Philippe Debaillie dat de structuur van de groep werd opgekuist. Meer commentaar komt er niet bij.Veevoeder Debaillie stond jarenlang onder leiding van de nu 79-jarige Luc Debaillie, vader van Philippe. De groep zag zijn winstgevendheid de voorbije jaren fors teruglopen. In 2015 boekte de familie Debaillie via Fimadero 15 miljoen verlies weg bij Voeders Debaillie en 22 miljoen bij De Brabander Voeders. Op de vraag of de opkuis te maken heeft met een nakende verkoop of afbouw van de activiteiten antwoordt Philippe Debaillie ontkennend. Debaillie staat voor een jaarlijks productievolume van 75.000 ton veevoeder.

Bovenaan de familiale structuur staat de Nederlandse holding Copper Mountain, tot 2000 overkoepeld door een gelijknamige holding met zetel in Curaçao. De familie Debaillie is met 46 % een grote aandeelhouder van de groep Westvlees, de belangrijkste varkensverwerker van het land. Ze is van oudsher ook een structurele aandeelhouder van de groep KBC. Luc Debaillie, tot 2010 bestuurder van KBC, gaf nog nooit een interview weg. Wie daar naar op zoek gaat, eindigt in een lokale krant van 2002 waarin wordt bericht over een jazzfestival in de haven van Roeselare. “Een mooi initiatief, dat positief is voor het imago van de haven van Roeselare” zo zegt Luc Debaillie daarover. Meer niet.