NIEUW – Familie Sarens hijst zichzelf terug op het droge

De groep Sarens, wereldwijd actief in kranenverhuur en zwaar hijswerk, boekte in 2019 een groepswinst van 18 miljoen euro. In 2018 bedroeg het verlies nog 39 miljoen euro. De laatste winstcijfers van het bedrijf dat in handen is van de gelijknamige familie dateren al weer van 2015. Vorig jaar kon het bedrijf groeien dank zij een aantal nieuwe grote projecten die zijn opgestart. De omzet steeg van 594 naar 660 miljoen euro, de bedrijfswinst van 8 naar 59 miljoen euro. De corona pandemie zal zeker een negatieve impact hebben op de cijfers van 2020 maar de eindbalans daarvan kan nog niet worden opgemaakt. Durfkapitalist Waterland controleert 22 % van Sarens.Sarens heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug, onder meer als gevolg van de moeilijkheden op de slabakkende energiemarkt. De groep is betrokken bij een aantal super grote projecten wereldwijd. Een aantal daarvan is vorig jaar opgestart wat een positief effect had op de cijfers. Dat was onder meer zo voor het TCO project, de uitbreiding en opbouw van een olieraffinaderij in Kazachstan. Dat project werd uitgetekend in 2018 en werd pas vorig jaar operationeel. De werken zullen volgens planning pas aflopen in2021.

Niet onbelangrijk is het feit dat Sarens in februari 2020 onder begeleiding van haar huisbankiers de succesvolle plaatsing heeft voltooid van een nieuwe achtergestelde obligatielening voor een totaal bedrag van 300 miljoen euro met een coupon van 5,750% per jaar en vervaldatum 21 februari 2027. De opbrengst van die lening werd gebruikt om de bestaande achtergestelde obligatielening van 250 miljoen euro met vervaldag 2022 vervroegd af te lossen en de transactiekosten te betalen. De nieuwe lening drijft mee op de lagere rentes.

De impact van covid-19 voor Sarens verschilt van land tot land. Sommige bedrijven hebben hun activiteiten zonder veel hinder kunnen verder zetten, andere entiteiten werden geconfronteerd met een belangrijke terugval in de bezetting van het materieel en personeel, en in bepaalde landen is de activiteit nagenoeg volledig stilgevallen. “Gezien de mogelijke problemen bij het behalen van nieuwe opdrachten, de vertraging of tijdelijke stopzetting van werven en de wereldwijde vertraging van de economie, kan er een negatieve impact op de cijfers in 2020 zijn. Op datum van dit verslag is het niet mogelijk om de omvang van de impact in te schatten. De groep zou door de verbeterde liquiditeitspositie en mede dankzij een actief liquiditeits -en kasstromenbeheer een tijdelijke vermindering van haar kasstromen moeten kunnen opvangen.” zo staat te lezen in het jaarverslag. In 2017 was er nog sprake van een herschikking van de aandeelhoudersstructuur van het familiaal bedrijf maar recent bleef het stil rond die problematiek.