NIEUW – Familie van der Kelen snelt noodlijdende Brouwerij Haacht ter hulp

CEO Baudouin van der Kelen (Foto: Dieter Telemans/ID Image)

De Brabantse familie van der Kelen pompt 29 miljoen euro kapitaal in de Brouwerij Haacht. Die ziet haar kapitaal daarmee stijgen tot 40 miljoen euro. De brouwerij incasseerde in het coronajaar 2020 een verlies van 14 miljoen euro. Ook 2021 blijft overschaduwd door de pandemie. De kapitaalverhoging gebeurt door omzetting van een schuldvordering van de beursgenoteerde holding CoBraHa. De brouwerij is de belangrijkste dochter van CoBraHa. De familie van der Kelen controleert 81 % van CoBraHa via haar holding Finabra. Het vermogen van de familie landt op 201 miljoen euro.

Brouwerij Haacht is bijzonder afhankelijk van de horecamarkt. En precies die markt incasseert de zwaarte coronaklappen. In de Belgische horecamarkt daalt de verkoop van brouwerij met 58 %. De pilsbieren presteerden daarbij gemiddeld genomen aanzienlijk slechter dan de brede categorie van speciaalbieren. De afhankelijkheid van de horecamarkt in België, Nederland en Frankrijk zorgt per einde maart 2021 voor een omzetdaling van de drankenverkopen van ongeveer 67 % tegenover een gecumuleerde dranken omzet per einde maart 2020. De daling van de omzet over het gehele jaar 2021 is niet in te schatten, maar het is duidelijk dat deze substantieel zal zijn gegeven de hypothese van een langzame heropleving van het horecagebeuren, mede door de opgelegde maatregelen van de overheid tot laat in 2021, zo klinkt het. Tijdens de tweede lockdown is er een moratorium op faillissementen geweest en een gedegen financiële ondersteuning vanwege de overheid voor de gesloten horecazaken. Haacht verwacht dat er na heropening van de horecamarkt vanaf het vierde kwartaal van 2021 mogelijk een sterke toename komt van faillissementen binnen de horecasector en aanverwante sectoren. “Dit kan leiden tot bijkomende waardeverminderingen in 2021 op de klantenportefeuille en andere vlottende activa van de groepsmaatschappijen.” aldus nog Brouwerij Haacht.