NIEUW – Filip Balcaen waardeert accountantsgroep PIA van Steve Brouckaert op 27,4 miljoen euro

Steve Brouckaert (Foto: LinkedIn)

Baltisse, de investeringsvennootschap van de miljardair Filip Balcaen, heeft samen met Steve Brouckaert de nieuwe holding PIA International opgericht. Die kreeg een waardering mee van 27,4 miljoen euro en is voor 42,5 % in handen van Baltisse. De overige aandelen blijven bij de Roeselaarse accountant Steve Brouckaert en zijn persoonlijke holding ‘Cheval Blanc Investments’. Brouckaert ligt aan de basis van de accountantsgroep PIA (Partners in Accountancy) die hij opstartte in 2017. De groep omvat nu een 20 tal boekhoudkantoren, aanwezig in 40 locaties in Vlaanderen. De nieuwe vennootschap moet in eerste instantie instaan voor groei in Brussel, Wallonië, Nederland en Frankrijk. PIA wil geen grote partnerorganisatie zijn met een overkill aan uniformisering. Niet het groter worden op zich is een doel, wel het sterker worden door krachten te bundelen, kosten te delen en informatie uit te wisselen. “Groot worden door klein te blijven.” zo omschreef Brouckaert zijn ambitie.

De huidige groep PIA wordt momenteel overkoepelt door de holding L’Apogée Investments. Die maakt geen groepscijfers bekend maar haalde vorig boekjaar, per eind september 2021, wel een netto winst van 2,7 miljoen euro. L’Apogée Investments werd ingebracht in PIA International. De groep omvat nu 700 medewerkers. De sector van boekhoudkantoren is snel aan het consolideren onder druk van striktere regelgeving en oplopende IT-investeringen. Brouckaert zegt te willen groeien zonder te vervallen in een grote anonieme structuur. De eigenaars van boekhoudkantoren die toetreden tot het netwerk, blijven mee eigenaar in hun lokaal kantoor. Partners in Accountancy zegt dat het door zijn grotere omvang specialisten kan aantrekken die voor de hele groep kunnen werken. Daardoor kunnen diensten aangeboden worden die elk kantoor apart niet zou kunnen aanbieden. Baltisse van zijn kant moet de “buy and build” strategie van de groep ondersteunen.In het verleden probeerde ik ook al om op een ‘losse’ manier samen te werken, maar op een bepaald moment is dat veelal eenrichtingsverkeer. Ofwel is er onvoldoende vertrouwen, ofwel is er geen gemeenschappelijke basis om informatie te delen. Er mag geen hinderpaal zijn om info met elkaar te delen en zeker niet bij het nemen van de volgende digitale stappen.” zo vertelde Brouckaert daarover in gesprek met de groep Xerius. PIA werkt daarbij op drie niveau’s: digitalisering van het kantoor, de inzet van specialisten en tenslotte het ontzorgen van administratieve verplichtingen van een kantoor, confraternele controles, personeelsadministratie maar ook de rekrutering en selectie. Het personeelstekort in accountancy is een gekend en blijkbaar blijvend probleem. Ieder kantoor is daarbij anders en die eigenheid moet voor een groot stuk bewaard kunnen blijven.

Tot op vandaag zijn wij gezegend door ons deontologisch dekentje. Kwaliteit wordt goed beschermd, en dat is prima, maar de concurrentie zal vooral van buiten onze sector komen. Iedereen heeft enorm veel werk en net dat aspect verblindt ons voor de big picture. We zien de bedreiging van buitenaf nog niet aankomen. Plots zullen er partijen opstaan, een Google, Amazon of een nieuwe Fintechspeler, met veel meer slagkracht dan eender wie. Tot op vandaag lacht iedereen nog even bij dit leuke verhaaltje, maar net daarom wil ik met onze organisatie groter worden.” aldus nog Steve Brouckaert.