NIEUW – Koning Boudewijnstichting vreest impact corona (maar zal portefeuille van 1 miljard niet aanspreken)

De kantoren van de Koning Boudewijnstichting, discreet gelegen aan de achterkant van het koninklijk paleis in het centrum van de hoofdstad.

De financiële markten staan sinds maart 2020 onder grote druk door de covid 19 pandemie. Er is veel onzekerheid en onrust op de markten en er zal zeker een negatieve impact zijn op de waarderingen van de vermogensportefeuilles van de Stichting gedurende 2020.” zo schrijft de Koning Boudewijnstichting in haar jaarverslag. Dat verslag leert dat de vermogensportefeuille van de stichting de grens van 1 miljard heeft doorbroken van 949 miljoen in 2018 tot 1.019 miljoen vorig jaar. Voor de stichting is die portefeuille geen werkkapitaal. Werken en uitgaven betalen doet ze met de opbrengsten van die portefeuille. En ze is er ook van overtuigd dat ze over genoeg middelen beschikt om covid te overleven zonder die portefeuille te moeten aanspreken.

Nog vorig jaar boekte de Koning Boudewijnstichting een netto winst van 70 miljoen euro tegenover 48 miljoen in 2018. 29 miljoen van die winst is afkomstig van een terugname van vroegere waardeverminderingen. In het licht van covid 19 is de timing van die terugname misschien wat ongelukkig. Het valt af te wachten hoe de financiële markten zich al dan niet herstellen in het najaar. En of er dan al dan niet een tweede golf komt, hier of elders. Naar eigen zeggen kan de stichting “uit haar opgebouwde reserves putten om deze onzekere tijden te overbruggen.”De stichting zag haar inkomsten vorig jaar wel fors teruglopen en wel van 134 naar 115 miljoen euro. Waar de schenkingen nog opliepen van 53 naar 59 miljoen euro vielen de inkomsten uit legaten of erfenissen terug van 66 naar 37 miljoen euro. De stichting beheert ook een kunstcollectie die voor 22 miljoen euro in de boekhouding is ingeschreven. Ze stelt om en bij 100 mensen te werk. Haar raad van bestuur is een soort afgewogen afspiegeling van de politieke en sociale wereld. Meest opmerkelijke nieuwkomer in die raad van bestuur vorig jaar was Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank die algemeen tot de MR groep van de Waalse liberalen wordt gerekend. Wunsch liet zich recent opmerken met de uitspraak dat Wallonië neigt naar het communisme. Hij refereerde daarmee naar de vaststelling dat 70 % van het Waals bruto binnenlands product afkomstig is van overheidsuitgaven.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976 toen koning Boudewijn 25 jaar koning was. De stichting had toen één miljard Belgische frank of 25 miljoen euro verzameld door fondsenwerving en de uitgifte van speciale muntstukken en postzegels. Nu, 44 jaar later, is die 25 miljoen euro uitgegroeid tot 1 miljard euro.