NIEUW – Nederlandse Heineken aandeelhoudersfamilie zoekt discreet onderkomen in België

(Foto: Belga Image)

De 52-jarige Nederlandse Charlotte Kwist heeft in Schoten de Stichting Pelikaan opgericht. Die Stichting moet de belangen van de familie Kwist vrijwaren en behartigen. Die belangen bestaan hoofdzakelijk uit aandelen van de Nederlandse brouwersgroep Heineken. Charlotte Kwist is de nicht van de nu 81-jarige Dik Hoyer. De grootvader van die laatste kocht in 1873 20 Heineken aandelen om die nooit meer van de hand te doen. Dank zij die investering van toen 30.000 gulden controleert zijn kleinzoon vandaag de dag 5,79 % van Heineken, goed voor een vermogen van net geen 2 miljard euro. Sedert 2011 wordt Hoyer in zowat alle controlevennootschappen van de Heineken groep vertegenwoordigd door zijn nicht Charlotte Kwist die in Brussel woont. In België controleert Heineken de Brouwerijen Alken Maes.

Freddy Heineken had één dochter, de nu 67-jarige Charlene. Bij het overlijden van haar vader in 2002 erfde ze diens aandelenpakket met een toenmalige waarde van 3,7 miljard euro. Ze huwde in 1983 met de bankier Michel de Carvalho. Het echtpaar woont in Londen en schuwt de media. Hun zoon Alexander vertegenwoordigt hen sedert 2013 bij Heineken.De controle van Heineken berust op een getrapte structuur met bovenaan de holding L’Arche Green. Dank zij die structuur kan Charlene met een beperkt pakket Heineken aandelen toch de controle behouden van de brouwersgroep. Maar even belangrijk is haar akkoord met de familie Hoyer-Kwist. Die sloot een aandeelhoudersakkoord met de familie Heineken om hen te steunen in hun beleid. Op die manier zit de familie Hoyer-Kwist op een strategische plaats in de aandeelhoudersstructuur.

Dik Hoyer woont al meer dan 25 jaar in Curaçao op de Nederlandse Antillen. Zijn nicht Charlotte heeft een achtergrond in marketing. Na haar studie psychologie heeft zij gedurende tien jaar diverse managementfuncties bekleed bij Procter & Gamble. Samen met haar echtgenoot woont ze in Brussel.