NIEUW – Revisor stelt vraagtekens bij de toekomst van Zembro

Het ziet er niet goed uit voor Zembro, het Belgische alarm- en valhorloge dat ontwikkeld werd voor oudere mensen. Vorig jaar boekte het startende bedrijf opnieuw een verlies, nu van 1,4 miljoen euro, om te eindigen met een overgedragen verlies van 10 miljoen euro en een negatief eigen vermogen van 1 miljoen euro. De omzet kalft af van 0,7 naar 0,5 miljoen euro. In de nu pas goedgekeurde jaarrekening is revisor BDO ronduit negatief over de toekomst van het bedrijf. Die toekomst is uitgewerkt in een drie jaren plan. “Wij merken tevens op dat de Groep in het verleden meerdere keren haar objectieven op vlak van omzet en marge heeft gemist, aldus de revisor. De 2020 resultaten van de Groep tot nu toe verschaffen ons tevens onvoldoende inzicht omtrent de verwachte trendbreuk of versnelling.” Zembro werd eerder al van de ondergang gered na een tussenkomst van Marc Coucke. Die liet het bedrijf nu over aan de holding Crescent van Eric Van Zele.Zembro zelf zegt dat het beterschap verwacht in 2020. Het kreeg ook nog eens 180.000 euro cash van haar moederholding Crescent. Daar werd Zembro ingedeeld bij een aantal andere kleinere bedrijven actief in het ‘internet of things’. De raad van bestuur van het bedrijf baseert haar optimisme op haar toekomstplannen vertaald in 3-jarenplannen voor de verschillende entiteiten van de groep. De 3-jarenplannen gaan uit van een significante groei in omzet en brutomarge, enerzijds door groei van de bestaande activiteiten maar anderzijds ook door een doorbraak van recent gelanceerde producten en een substantiële uitbouw van de IOT integratie activiteiten en het distributienetwerk.

De revisor is duidelijk niet overtuigd van de goede afloop van die plannen. “Het is onduidelijk in welke mate de 3-jarenplannen en de ermee verbonden waarderingsmodellen dienen bijgewerkt te worden. De mate waarin de Groep erin slaagt de gehanteerde assumpties in de 3-jarenplannen te realiseren, zal bepalen of de continuïteitsveronderstelling terecht is.” aldus BDO.

Zembro verkoop alarmuurwerken die een alarmcentrale verwittigen onder meer wanneer de drager er van ten val komt. Het uurwerk kost 299 euro plus maandelijks 15 euro servicekost. Aansluiting op de alarmcentrale kost bijkomend net geen 20 euro. In 2017 redde Marc Coucke Zembro al van de ondergang door een meerderheid van het bedrijf te verwerven. Midden vorig jaar liet hij het bedrijf in handen van Crescent binnen een zogenaamde ‘earn out’ overeenkomst. Zembro betaalt dan een overnamebedrag op basis van een minimum omzet van 1 miljoen euro. Maar die cijfers lijken dus ver weg.