NIEUW – Superdividend van 19 miljoen euro voor Jozef De Backer

Jozef De Backer. (Foto: Niko)

De holding Niko Group heeft over 2021 een bruto dividend uitgekeerd van 19 miljoen euro aan haar aandeelhouder Jozef De Backer. De groep overkoepelt de bedrijven Niko en Conite, specialisten in huisautomatisering en lichtregeling. De voorbije jaren beliep dat dividend telkens 5,5 miljoen euro. Over de voorbije vijf jaar bedraagt het gecumuleerd dividend van Jozef De Backer bruto 41 miljoen euro. Belangrijkste vernieuwing in 2021 is de opstart van Aconterra, een investeringsfonds dat De Backer heeft opgestart en dat kan beschikken over een kapitaal van 30 miljoen euro. Aconterra investeert in start ups die zich richten naar domotica en logistieke intelligentie.

De operationele groep Conite kon zijn omzet vorig jaar optrekken van 137 naar 151 miljoen euro. Die groei, hoofdzakelijk in de residentiële markt, kon echter niet worden doorgezet in de rendabiliteit. De bedrijfswinst daalde van 28 naar 5 miljoen euro. Na de financiële opbrengsten en kosten en belastingen bedraagt de nettowinst 11 miljoen euro tegenover 24 miljoen in 2020.Met Aconterra fonds mikt Jozef De Backer op de financiering in een vroeg stadium van Europese bedrijven die gebouwen intelligenter en energiezuiniger, veiliger en prettiger maken om in te wonen of te werken. Aconterra is een zogenaamd ‘evergreen-fonds’ met een open einde dat op lange termijn streeft naar waardevermeerdering. Het fonds richt zich naar startups en scale-ups met jaarlijkse investeringsrendementen van dubbele tot driedubbele cijfers. Met het fonds werd 10 miljoen euro geïnvesteerd in het durffonds Capricorn. Andere investeringen gebeurden in basking.io, een Duitse specialist van gebouwenbeheer, in de sensoren specialist Sensative en in DeltaQ, een bedrijf dat CO2 emissie bestrijdt in commerciële gebouwen.