NIEUW – Superdividend van 9 miljoen euro voor familie De Meuter

De afbraak van Parking 58 in het centrum van Brussel. (Foto: RV)

Holding DM heeft vorig jaar een dividend uitgekeerd van 9 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening die recent is neergelegd. Met Holding DM controleert de familie De Meuter hun gelijknamig bedrijf, gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken. Wie in Brussel rondrijdt, loopt een grote kans een vrachtwagen van De Meuter te ontmoeten. Het bedrijf is betrokken bij de meeste grote Brusselse afbraak- en renovatieprojecten. En dat zijn er nogal wat. De klemtoon komt daarbij meer en meer te liggen bij recyclage van afbraakmateriaal, iets wat ook gebeurt bij de huidige afbraak van de WTC torens in de Noordwijk van de stad, een project waar De Meuter eveneens aan meewerkt. Het familiaal bedrijf is verankerd in Vlaams Brabant en staat voor een omzet van om en bij 100 miljoen euro.

In 1971 waren de broers André en Gaston De Meuter actief bij de bouw van de Financietoren in Brussel. In opdracht van grote aannemers voerden ze de grond af bij die werken. Maar het ging om zeer zanderige grond die De Meuter niet ging storten maar wel ging doorverkopen. Met de opbrengst daarvan kochten ze in 1971 hun eerste kraan. Vandaag werkt het bedrijf met 170 kranen, bijna 100 opleggers en honderden containers. De tunnels van de kleine Brusselse ring, vanaf de Basiliek van Koekelberg tot aan de Hallepoort, werden gegraven door De Meuter. Het voormalige Leopold II-viaduct en het Reyers-viaduct in Brussel, het Berlaymontgebouw, de Martini-toren op het Rogierplein, de Raad van de Europese Unie en de voormalige NATO-site in Evere, allemaal verdwenen ze onder de sloophamers van de familie.Bij die afbraakwerken wordt recyclage steeds belangrijker. Dat is zeker zo bij de WTC Torens die momenteel tegen de vlakte gaan. Die torens zijn meer dan 100 meter hoog. Daarbij worden twee torenkranen ingezet van 120 meter. Het hele gebouw wordt gesloopt, alleen de liftkokers en de trappen blijven overeind. De glazen gevels worden gedemonteerd en overgebracht naar de verwerkingsfabriek. Nadien keert datzelfde glas terug naar de werf als nieuw glas. Hetzelfde zal gebeurt met het beton. Meteen is dat een primeur voor de Benelux. Bij de ontmanteling van de torens is 30.000 ton puin verzameld en gesorteerd. Vervolgens is die vermorzeld en omgezet in 3.500 ton aggregaat, dat in een nieuwe mix omgezet wordt. Die techniek stuit wel op veel weerstand in de bouwsector. Het is makkelijker en goedkoper om alles af te breken en om alles herop te bouwen. Het gebruik van circulair beton drijft de kostprijs met 5 tot 10 procent op.