NIEUW – West-Vlaamse familie Vyncke wijzigt naam en inhoud family office

De familie zet de kinderen die de vijfde generatie vertegenwoordigen prominent op hun website. (Foto: Vyncke)

De broers Dieter en Peter Vyncke hebben afscheid genomen van Prometheus, de god van het vuur. Promteheus was de naam van hun familieholding die boven hun bedrijf stond. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de productie van energiecentrales die werken op biomassa. Maar beide broers hebben het beleid van hun bedrijf uit handen gegeven. Ondertussen werd werk gemaakt van de regeling van een familiale continuïteit voor de negen kinderen van beide broers. De naam van de familieholding werd gewijzigd in “Vyncke – A Family of Companies”. Dat die naam correct is gekozen, mag blijken uit het feit dat beide broers nu al participaties kochten in het Zweedse Petrobio, het Italiaanse Trasmec, specialist in transport en doseersystemen voor zaagsel, houtchips en schors, het Belgische Callens-Vyncke, installateur van warmtekrachtkoppelingen, en de Indiase collega Forbes-Vyncke.

Het 100-jarige Vyncke is van oudsher gespecialiseerd in op maat gemaakte verbrandingsinstallaties die biomassa omzetten in elektriciteit, warmte of koude. Vandaag heeft Vyncke ruim duizend installaties in bedrijf in zestig landen. Elk jaar komen er twintig installaties en twee landen bij. Meer dan 90 procent van de installaties wordt in het buitenland geïnstalleerd. Na het vertrek van de broers Vyncke is Stefaan Lauwers is de eerste externe CEO van het Harelbeekse familiebedrijf. De West-Vlaamse ingenieur werkte jaren voor Unilin in Frankrijk en de VS, waar hij de energie-installaties van Vyncke leerde kennen. In 2013 startte hij bij Vyncke.Peter Vyncke verhuisde ondertussen met zijn echtgenote en drie van zijn zes kinderen naar Singapore om er de Aziatische markt verder te ontwikkelen. De broers hebben een familiecharter opgesteld waarin regels zijn vastgelegd voor hun negen kinderen: zes van Peter en drie van Dieter. Vier keer per jaar worden de kinderen op een ‘familieschooldag’ op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van het bedrijf.