“Om hun eigen job veilig te stellen, hebben beroepspolitici zoals Kris Peeters een revolver tegen mijn slaap gezet”

De vermogensbelasting van 0,15 % op effectenrekeningen valt in slechte aarde bij Bruno Lowagie, de succesvolle jonge starter van het bedrijf iText Group. Volgens Lowagie zet dit de deur open voor een hogere vermogensbelasting. Even erg is het feit dat hij moet betalen voor een project dat er geen is. “Mij komt de vermogensbelasting meer over als een schaamteloze gewapende overval.” aldus Lowagie in een opinie die de Tijd publiceert.Op de vraag of met de geplande vermogensbelasting het beleggen niet bestraft wordt, antwoordt Alexander De Croo in De Tijd: “In ruil vragen we van mensen die het heel goed doen een extra bijdrage.” Van de jonge ondernemer Bruno Lowagie krijgt de liberale minister lik op stuk. “Mijn beste Alexander, ik beschouw mezelf als een ‘mens die het heel goed doet’, en zelfs al ben je het daar niet mee eens, ik ben in ieder geval één van de mensen die in aanmerking zal komen voor de belasting op effectenrekeningen.”, zo schrijft Lowagie. “Begrijp me niet verkeerd: ik maak er geen probleem van mee te investeren in een goed project, maar leg mij alsjeblief nog eens uit in ruil voor wat ik dat doe? Dat is me immers niet helemaal duidelijk.”

“Mij komt de vermogensbelasting meer over als schaamteloze gewapende overval, gaat hij verder. Om hun eigen job veilig te stellen, hebben beroepspolitici zoals Kris Peeters een revolver tegen mijn slaap gezet. In ruil voor uitstel van het overhalen van de trekker, moet ik afdokken. De dreiging wordt niet eens weggehaald. De revolver blijft op scherp staan, want nu de vermogensbelasting een feit is, kan een volgende regering de belasting verhogen.”

“Mijn beste Alexander, ik snap echt niet waarom Open VLD nog liever een vermogensbelasting liet passeren die je sowieso betaalt, of je effecten nu iets opbrengen of niet, dan een vermogenswinstbelasting die je enkel moet betalen als je effecten effectief winst opleveren. Als je ons dus vraagt om de volgende keer te stemmen voor een partij die iets afweet van economie, Alexander, dan lees ik dat als: ‘Stem niet voor Open VLD, want we hebben net een slecht voorstel ingeruild voor een nog slechtere maatregel.” zo besluit Lowagie.