OPINIE – De vreemde saga van de Waalse socialisten, een universitair ziekenhuis en een multinationale wapenfabriek

(Foto: CHU de Liège)

Het bleef in Vlaanderen grotendeels onder de radar. De wapen multinational FN heeft een nieuwe CEO. Julien Compère werd op 1 oktober baas van één van de grootste wereldproducenten van militaire wapens. Compère was daarvoor 8 jaar lang CEO van het Luikse universitaire ziekenhuis Sart Tilman. Blijkbaar stelt niemand zich daar ethische vragen bij, een man die zich 8 jaar succesvol inzet in de geneeskunde en verzorgingssector die nu baas wordt van een fabriek waar handwapens en ander militair tuig wordt gemaakt. Met controversiële leveringen tot in Saudi-Arabië. Artsen zonder grenzen als het ware. En dat alles onder de dirigistische mantel van de PS, de Waalse socialisten. Het antwoord van Compère is even nuchter, koel en afstandelijk als het kort is: “Iedereen begrijpt dat de ordekrachten wapens nodig hebben. En die mogen niet geproduceerd worden in Wallonië? Dit is niet de keuze die in overeenstemming is met alle bestaande wetgeving.”

FN Herstal is een van de laatste emblematische industrieën van Luik en Wallonië. Mijn tijd bij het universitair ziekenhuis van Luik bevestigde mij als manager van een complexe industrie en opende de deur voor mij om ook verder te gaan in het beheer van een complex bedrijf, met de specificiteit dat het 100% eigendom is van het Waalse Gewest, geconfronteerd met de Waalse autoriteiten, in het bijzonder bij de verlening van exportvergunningen.” zo zei Compère over zijn merkwaardige carrièrewending in Le Soir.Compère was in een vorig leven de kabinetchef van PS-kopstuk Jean-Claude Marcourt. Zo vindt hij zijn plaats in het politieke schaakspel waarmee de PS poogt haar dominantie in Wallonië overeind te houden. Tegen de oprukkende communisten van de PVDA. Net zoals de pas gekozen opvolger van Compère in het Luikse ziekenhuis zijn plaats heeft op dat schaakbord. Marc De Paoli is een beschermeling van Jean-Pascal Labille, gewezen bedrijfsrevisor, op een rode maandag nog federaal minister van Openbare bedrijven, maar vooral sterke man van Solidaris zoals de socialistische mutualiteit nu heet. De Paoli is directeur-generaal van de huis-aan-huis diensten van datzelfde Solidaris en hij is ook directeur van het ziekenhuis van Herstal waar de hoofdzetel van FN is gevestigd.

Voor Julien Compère betekent zijn nieuwe carrière ongetwijfeld een stap opwaarts op de ladder van de PS- hiërarchie. En op de financiële ladder. Baas zijn van een wapenfabriek die wordt gecontroleerd door de Waalse socialistische vakbond FGTB. Van een job die er in bestaat mensenlevens te redden, gaan naar een job die er in bestaat zo efficiënt mogelijk mensenlevens uit te schakelen. In het oude Rome beitelden ze al op de graven van de gevallen soldaten “Sit ei terra levis” of “moge de aarde zacht op u drukken”. In uw geval moeten we dat adagium lichtjes aanpassen: “Sit tibi terra gravis”, “moge de aarde hard op u drukken”.

(Met dank aan Frank Adam voor het Latijn)