Optima Bank was geen ‘algemeen belang’

De Nationale Bank heeft geen stappen gezet om de noodlijdende Optima Bank te redden omdat de bank niet onder het algemeen belang viel. Lees: wanneer Optima failliet ging, bracht dat het financieel systeem niet in gevaar. Dat is ook wat is gebeurd. Bronnen zeggen onze redactie dat eerder het omgekeerde het geval was: bepaalde tak 23 technieken van Optima stonden haaks op dat financieel systeem. Gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur heeft ondertussen een forse stap gezet in de richting van de doorstart van zijn vastgoedactiviteiten.De Nationale Bank staat in haar jaarverslag stil bij Optima, zo schrijft de Tijd. De bankenwet van 2014 voorziet in de mogelijkheid probleembanken tot een herstructurering te verplichten om de bankactiviteit te vrijwaren. Daarbij moeten wel drie voorwaarden zijn vervuld. Een daarvan is dat het algemeen belang dat vereist. Maar die voorwaarde was niet vervuld: het omvallen van Optima Bank vormde geen bedreiging voor de stabiliteit van het financieel systeem. Omdat niet tot een ordentelijke afwikkeling werd beslist, was het faillissement de enige andere optie. De Nationale Bank is al gedagvaard in de zaak en legt dus bij deze indirect haar verdediging bloot. De Bank wordt immers verweten niet te hebben opgetreden tegen Optima.

Curatoren: “We steunen de doorstart in de hoop gelden te recupereren, maar we blijven waakzaam.”

De Optima-vastgoedpoot Your Estate Solution (YES), voorheen Optima Global Estate, staat ondertussen een stap dichter bij een doorstart. Dat hebben de schuldeisers beslist tijdens een stemmingsvergadering in de zittingszaal van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel in Brussel. “We steunen de doorstart in de hoop gelden te recupereren, maar we blijven waakzaam.”, zeggen de curatoren van de failliete Optima Bank. Die doorstart is de ambitie van Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben. Daarvoor moesten ze wel de schuldeisers overtuigen van hun reddingsplan. De belangrijkste schuldeisers zijn de curatoren van Optima Bank, KBC Bank, Belfius en de investeringsgroep Saffelberg van ondernemer Jos Sluys. Zij stemden voor. De fiscus en de RSZ stemde tegen. De rechtbank moet nu op korte termijn de knoop doorhakken.

De parlementaire onderzoekscommissie naar het faillissement van Optima Bank tenslotte zal op 17 maart gewezen CEO’s Luc Van den Bossche en Danny De Raymaeker horen. Dat gebeurt achter gesloten deuren, specificeert voorzitter Eric Van Rompuy (CD&V), “om de discretie en het beroepsgeheim te garanderen”. Nadien wordt beslist of ook Jeroen Piqueur, hoofdrolspeler in het dossier, verhoord moet worden. Intussen heeft de onderzoekscommissie ook gevraagd om haar mandaat, dat afloopt in maart, te verlengen tot juni. “We nemen ons voor om de conclusies en aanbevelingen tegen dan neer te leggen in de Kamer.”