Optima-curator Geert Defreyne niet gewraakt

Optima logoGeert Defreyne, één van de drie Optima-curatoren mag aanblijven, zo zegt de Gentse rechtbank van koophandel. Zestien jaar terug werkte Defreyne samen met Jan De Paepe, juridische rechterhand van Optima-stichter Jeroen Piqueur. Volgens sommigen wekte dat een “schijn van partijdigheid”. De rechtbank stelt nu echter dat de kwetsbare periode voor dergelijke belangenvermenging enkel 18 maanden terug gaat en dus zeker geen 16 jaar.Het was minister van Justitie Koen Geens die in het parlement stelde dat de wet op de faillissementen duidelijk is, er mag geen schijn van partijdigheid bestaan in hoofde van de curator van een faillissement. Daarop trok één van de gedupeerden naar de rechtbank om de wraking te vragen van Geert Defreyne. Geens verwees in zijn tussenkomst naar artikel 30 van de faillissementswet die handelt over de onafhankelijkheid van de curator. Maar volgens de Gentse rechtbank is het gebruik van dat artikel afgezwakt tegenover de oorspronkelijke tekst. De oorspronkelijk tekst werd als onwerkbaar gezien wegens te streng. Volgens de rechtbank wordt in gezaghebbende rechtsleer nu gesproken over “een soort van onafhankelijkheid”.