Optima kost miljoenen aan de overheid

Optima logoSteeds meer wordt duidelijk dat het vooral openbare besturen en overheidsinstanties zijn die meer dan 100.000 euro uitstaan hebben bij de failliete Optima Bank. Het gaat onder meer om de Vlaamse Energieholding (VEH), goed voor 1 miljoen euro. Voorzitter van de VEH is de Gentse burgemeester Daniël Termont maar die zou niet in het dossier zijn tussengekomen. Een ander slachtoffer is de gemeente Dentergem, goed voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. Het Garantiefonds komt niet tussen voor die bedragen. De openbare schuldenaars moeten dus terecht bij de curatoren. Dentergem eist alvast het terugtreden van de curator Geert Defreyne. Ook Open VLD’er en Optima-bestuurder Geert Versnick komt opnieuw in opspraak.In totaal zijn er een 90-tal klanten met meer dan 100.000 euro op Optima-rekeningen. Dat het in veel gevallen gaat om openbare besturen, heeft te maken met de overname van de Ethias Bank in 2011 door Optima. Deze vroegere bank uit de socialistische zuil was goed thuis bij openbare besturen. Vele van die klanten hebben hun rekeningen niet verlegd nadat Ethias Optima was geworden.

Dentergem is niet de enige die Defreyne weg wil. Ook sommige klanten van Optima willen dat en hebben een advocaat in de arm genomen. De rechtbank doet deze ochtend uitspraak. Defreyne werkte als advocaat onder meer voor het kantoor waar Jan De Paepe, de juridische rechterhand van Optima-topman Jeroen Piqueur, vandaan komt. De zus van Jan De Paepe is er nog steeds actief als advocaat.

Termont

De krant De Tijd vernam de blootstelling van de VEH in het Optima-verhaal. Gedelegeerd bestuurder Paul De Fauw bevestigt de informatie. De voorzitter van de raad van bestuur van de VEH is Daniël Termont, de sp.a-burgemeester van Gent. Gent is een belangrijke aandeelhouder van de holding, die gevestigd is in het Gentse stadhuis. Maar De Fauw benadrukt dat Termont “zich niet bezighoudt met het dagelijks financieel beheer van de VEH en er nooit in tussenkomt”. De VEH heeft in totaal 52 miljoen uitstaan bij Belgische banken.

Versnick

De Gentse Open VLD’er en Optima-bestuurder Geert Versnick heeft vorig jaar zijn eetfestijn mee laten betalen door immobedrijven, zo kopt Het Nieuwsblad dan weer. Nochtans beslist hij als gedeputeerde mee over bouwvergunningen en verkavelingsaanvragen. Inzet vormt nu een exclusief feestje van Geert Versnick en Marc De Buck, de gewezen voorzitter van de provincieraad en gedeputeerde. Zij nodigden op zondagmiddag 25 oktober 2015 in de chique Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem een 300-tal mensen uit, vooral uit de ondernemerswereld en de bouwsector. Naast het nuttigen van een diner konden zij er netwerken en luisteren naar een speech van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Naast de 60 euro voor het diner legden drie projectontwikkelaars – Matexi, Brummo en Immogra – een veel forser bedrag op tafel. De sponsoring liep in totaal op tot 13.150 euro.

Geert Versnick

De mail waarin alle gegevens staan over het feestje was eigenlijk alleen maar voor liberalen bestemd, maar kwam op de redactie van Het Nieuwsblad terecht omdat sommigen verontwaardigd waren. Sponsoring door bedrijven is niet verboden, maar sinds 2013 wel aan strengere regels onderworpen. Er moet iets tegenover staan, publiciteit bijvoorbeeld. En het bedrag moet proportioneel zijn.

“Bedrijven helpen zulke evenementen mee mogelijk maken. Zij mogen een aantal mensen meebrengen naar de brunch en worden dan bedankt in de speech. Zo zit het publicitair aspect er ook in”, zo zegt Versnick in de krant. Of een vermelding in een speech een gift van 6.000 euro wettelijk verantwoordt, is niet helemaal duidelijk.

Deontologie

Los van het wettelijke aspect zijn er vooral deontologische vragen. Geert Versnick is immers provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke planning en oordeelt over verkavelingen. Bouw- en milieuvergunningen zijn niet zijn bevoegdheid, maar hij beslist er samen met andere gedeputeerden wel mee over. En bij Optima, dat ook een vastgoedpoot heeft, was hij tot voor kort bestuurder. Een zweem van belangenvermenging is er dus altijd, zeggen ook sommige liberalen.