PERSBERICHT – De Rijkste Belgen en Ignace Meuwissen opteren voor eigen sterkte

De website De Rijkste Belgen en Ignace Meuwissen hebben in gezamenlijk overleg besloten in de toekomst onafhankelijk van elkaar verder te gaan. Ignace Meuwissen besloot dit jaar zijn Belgische activiteiten af te bouwen en zich terug te plooien op zijn internationale rol als specialist in luxe vastgoed. Binnen dat kader trekt hij zich ook terug als partner van De Rijkste Belgen. “De Rijkste Belgen is een perfect platform zowel redactioneel inhoudelijk als inzake marketing. Alleen valt het nu buiten mijn activiteitsterrein. Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met De Rijkste Belgen.” aldus Ignace Meuwissen.

Ignace Meuwissen brengt vraag en aanbod van off -market vastgoed samen, exclusief vastgoed waarvoor in eerste instantie de verkopers maar ook de kopers geen openbare publiciteit willen. In dit marktsegment is hij één van de pioniers en beschikt hij over een goed netwerk en inclusieve marketingtools. Afhankelijk van wie de vraag komt, koper of verkoper, worden op transparante wijze afspraken gemaakt en advies gegeven hoe het gewenste resultaat kan bereikt worden.De Rijkste Belgen volgt dagelijks het reilen en zeilen van de grootste vermogende families in België. Naast dagelijks economisch nieuws brengt de redactie ook continu updates bij het overzicht van de nu al 650 Rijkste Belgen. Vorig jaar werd de website www.derijkstebelgen.be 1,75 miljoen keer bezocht door 1 miljoen bezoekers. 1,5 miljoen sessies vonden plaats in België, 99.750 in Nederland, 23.000 in Frankrijk, 17.000 in Spanje en 12.000 in de Verenigde Staten. In totaal werden daarbij 5,6 miljoen pagina’s gelezen. Dat betekent dat elke bezoeker gemiddeld 3,2 pagina’s las. Hij of zij (35 % van onze lezers zijn vrouwen, 45 % van alle lezers is tussen 18 en 44 jaar) bleef daarbij gemiddeld 3.20 minuten op de website, daar waar de bezoekduur bij een algemene nieuwswebsite onder de minuut blijft.