Piqueur: Nationale Bank schuldig aan val Optima Bank

Jeroen Piqueur, de vroegere sterkhouder van de gevallen Optima Bank, dagvaardt de Nationale Bank (NBB). Volgens Piqueur is de Nationale Bank als toezichthouder verantwoordelijk voor het faillissement van de Optima Bank. De dagvaarding van Piqueur zou eerstdaags in de bus vallen bij de toezichthouder. Inzet vormt een persoonlijke garantie van 20 miljoen euro die Piqueur destijds gaf. De curatoren van de bank trokken eerder al naar de rechtbank om die garantie van Piqueur op te eisen. Die laatste wil dat dus nu afwentelen door de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de NBB.Piqueur vindt dat de verbintenis van 20 miljoen ongeldig is. Hij ging ze in november 2014 aan op eis van de Nationale Bank. De toezichthouder wilde die financiële buffer omdat hij vreesde dat de afbouw van de kredietportefeuille van Optima Bank flinke verliezen met zich zou meebrengen én dat er een ‘run on the bank’ zou ontstaan. “We bouwden in 2015 de kredietportefeuille in belangrijke mate af zonder enige ‘run on the bank’. Bovendien werd de verbintenis vervangen door andere zekerheden. Men kan ze niet meer inroepen”, zegt Piqueur in de krant De Standaard.

Benedicte Schumacher, de echtgenote van Piqueur, probeerde ook al de verbintenis ongeldig te laten verklaren op basis van hun huwelijkscontract. Voor de familierechtbank kreeg ze ongelijk. Verwacht wordt dat ze in beroep gaat.

Zelfs als Piqueur afraakt van de verbintenis, riskeert hij nog verantwoordelijk gesteld te worden voor het faillissement van Optima Bank en de schade te moeten vergoeden. Met zijn dagvaarding van de Nationale Bank wil hij aantonen dat de schuld voor het faillissement bij de speciaal commissaris ligt die de NBB aanstelde. De speciaal commissaris zelf wordt als persoon niet gedagvaard door Piqueur en zijn advocaat. “Hij trad op voor rekening van de Nationale Bank en dus dagvaarden we de toezichthouder rechtstreeks”, zegt de advocaat van Piqueur in de krant.