Puratos wil tarwe kweken op Mars

De bakkerij toeleverancier Puratos, in handen van de families Van Belle en Demanet, gaat proefondervindelijk onderzoeken of er tarwe kan worden geteeld op Mars. Volgend jaar in januari worden er in Groot-Bijgaarden vier containers geplaatst waarin wordt gepoogd zo zuinig mogelijk tarwe te kweken. De tarwe op Mars moet geteeld worden met amper 5 procent van de hoeveelheid water die nodig is op aarde. Ook met bemesting moet extra zuinig worden omgegaan. Het volledig experiment kost 6,5 miljoen euro. En opmerkelijk, Puratos heeft daarvoor externe financiering gevonden. 4,5 miljoen komt van de Vlaamse overheid. De rest is bijgedragen door de UGent, de Universiteit Antwerpen en de Belgische bedrijven Magics Instruments en Urban Crops. Die laatste teelt al jaren groenten en fruit in loodsen en containers en ontwikkelde de containers voor Puratos.We geloven dat over honderd jaar mensen op Mars wonen. Ze zullen brood eten en daarom willen we het mogelijk maken om ter plaatse brood te maken.” zegt Filip Arnaut, de onderzoeksdirecteur van Puratos in de Tijd. “Maar met ons onderzoek kunnen we ook milieuvriendelijker brood maken op aarde. Aangezien we in containers telen, kunnen we gebruikt water recupereren om de gewassen opnieuw te bevochtigen. De bedoeling is afval zoals stro en kaf te hergebruiken als mest.” Op die manier wil Puratos iets doen aan de inefficiënte manier waarop planten stikstof als bemesting opnemen. “Een groot deel van wat landbouwers op hun velden sproeien, stroomt weg. Wij onderzoeken of we met bacteriën ertoe kunnen bijdragen dat de gewassen meer stikstof opnemen.” Het project zal dan meteen ook bijdragen tot een meer duurzame productie op aarde.