RES: hoe diep gaapt de financiële wonde?

Met het faillissement van RES Prepaid staan 19.900 particuliere consumenten in de kou. Ze betaalden euro’s voor RES punten en zien die aankoop nu wellicht waardeloos worden. Onderzoek door onze redactie leert dat er per consument een bankwaarborg is van gemiddeld… 36 euro. Ondertussen wachten nog eens 6.000 handelaren bang af. Zij weten niet wat er precies gaat gebeuren met hun investering in het RES systeem, een particulier betaal- en ruilmiddel dat werd gelanceerd door Walther Smets. Het blijft wachten op een officiële reactie van die laatste op het financieel debacle. Opmerkelijk is wel dat Walther Smets en zijn gezin pronkten met een rijke levensstijl. Ondertussen is het parket van Leuven met een onderzoek gestart na klachten van de Nationale Bank en de FOD Economie.RES was opgezet als alternatief betaalmiddel. Eerst tussen een groep van aangesloten lokale handelaars, grote bedrijven werden uitgesloten, en later ook voor gewone consumenten. Een RES was daarbij iets meer waard dan een euro. Op het einde werden consumenten gelokt met de slogan “1 euro = 1,5 RES”. Dergelijke vermenigvuldiging lijkt aantrekkelijk maar is niet houdbaar. Er moet immers ergens een begin van die handelsketting zijn, en die werd betaald in harde euro’s waar 1 euro = 1 euro. Neem een handelaar die nu nog 15.000 RES punten op zijn rekening staan heeft. Ergens heeft hij een eerste factuur betaald om de eerste goederen te leveren die hij ruilde met RES punten. Er is dus een instappunt in euro maar geen uitstappunt in euro. De kans is groot dat het gezin Smets hun rijke levensstijl minstens gedeeltelijk in euro’s hebben betaald.

Voor de 19.900 prepaid kaarten die werden verkocht (in euro’s) is er een globale bankwaarborg van 720.000 euro

Erg mooi ziet de toekomst voor RES er niet uit. Het geld dat particulieren storten op RES prepaid kaarten wordt eerste ‘geparkeerd’ op een waarborgrekening bij de banken ING en BNP Paribas. Die storten daarna het geld door naar een soort zichtrekening naarmate de consument zijn prepaid kaart gebruikt. Maar die waarborg is beperkt tot 570.000 euro bij ING en 150.000 bij BNP Paribas. In totaal dus 720.000 euro, voor 19.900 particulieren, dat is dus per RES prepaid kaart gemiddeld 36 euro.

Vraag blijft of die waarborgen onaangetast zijn. Daarnaast is een nog een persoonlijke waarborg van 350.000 euro waarvan bijna 200.000 door Walther Smets en zijn echtgenote Berenice Geys en een hypothecaire waarborg in tweede rang van 165.000 euro op onroerend goed van Berenice Geys.

Tot zover de particulieren en de vennootschap RES Prepaid. De handelaren vallen terug op de coöperatieve vennootschap RES. Die draagt een schuld mee van net geen 8 miljoen euro. Achter RES gaat een ingewikkeld systeem schuil waar euro’s en RES punten om elkaar heen dansen. Instappremies en commissies worden geïncasseerd in euro’s en verrekend in RES punten. BTW wordt vanzelfsprekend altijd betaald in euro’s.

94 % van Res Prepaid wordt gecontroleerd door de holding RES Systems waarvan Walther Geys zelf geen bestuurder is, zijn echtgenote wel. Opmerkelijk is nog dat Walther Smets in september vorig jaar nog de patrimoniumvennootschap RES Holding oprichtte met een kapitaal van 50.000 euro. Hij deed dat samen met zijn zoon Boris en zijn dochters Daphné en Mauranne. Wellicht zal die holding nooit meer gekapitaliseerd worden. De familie Smets etaleerde haar rijkdom in tientallen foto’s op Facebook. Gisteren, na de eerste artikelen over het debacle, werd het grootste deel van die foto’s offline gehaald.

Op diezelfde Facebook komen ondertussen de eerste berichten van gedupeerde consumenten en handelaars die hun prepaid kaart niet langer kunnen gebruiken. Op 18 april, twee dagen terug, werd daar wel nog een reactie op geplaatst:

Belangerijke informatie!

RES BLIJFT BESTAAN !

Zoals steeds, zetten wij het belang van U als coöperant voorop. Wij doen er alles aan om de continuïteit en de stabiliteit van de coöperanten te verzekeren en om de correcte administratie evenals een vlot en efficiënt beheer van de transacties ten allen tijde te blijven waarborgen.”

En nog:

Dienaangaande is het essentieel dat alle coöperanten betalingen in RES blijven aanvaarden en dat uw vertrouwen ook naar de toekomst toe blijft voortbestaan.”

Er wordt ook een bijzondere algemene vergadering aangekondigd voor alle coöperanten om herstructureringsmaatregelen te bespreken.