VASTGOED – Familie De Meuter breekt zowat heel Brussel af (en verdient er fors aan)

De WTC Torens in hun huidige vorm

Het Brusselse bedrijf De Meuter, in handen van de gelijknamige familie, gaat de WTC torens I en II in het centrum van Brussel helemaal ontmantelen en ontdoen van asbest. In 2023 en 2024 nemen 3.900 Vlaamse ambtenaren hun intrek in het huidige WTC-complex aan het Noordstation. Dat wordt omgevormd tot een duurzaam concept met een mix van wonen en werken. Kostprijs: 375 miljoen euro. De Meuter gaat nu starten met de ontmanteling waarbij bijna alle materialen worden gerecycleerd. Het bedrijf concentreert zich op afbraakwerken in Brussel. En verdient daar fors op. Uit de zopas neergelegde jaarrekening blijkt dat De Meuter in 2018 een groepsomzet haalde van net geen 100 miljoen euro, goed voor een cash flow van 20 miljoen euro en een netto winst van 10 miljoen euro.

In de Noordwijk worden de twee WTC-torens helemaal ontmanteld en omgebouwd tot een multifunctioneel complex, grotendeels opgetrokken met materiaal afkomstig van de huidige torens. De 70.000 vierkante meter kantoren worden verhuurd aan de Vlaamse administratie, goed voor de grootste transactie op de Brusselse kantoormarkt in ruim tien jaar. Projectbeheerder is de groep Befimmo. Bij de ontmanteling wordt de hele superstructuur van de 102 meter hoge torens behouden. Bijna de totaliteit van de niet toxische afbraakmaterialen wordt gerecycleerd. Dat vergt wel een iets langere afbraaktijd en hogere kostprijs voor opslag en stockage. De heropbouw van de torens zal starten in 2020 en duren tot 2023.